+36-1-460-4481

Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra

A konferencia teljes program- és absztraktfüzete elérhető INNEN

 

November 16., péntek

9.00–9.20 Megnyitó, A Találkozásokcímű konferenciakötet bemutatója
Borzsák terem

9.20–11.50: Paradigma és átírás
Borzsák terem
Szekcióelnök: Tamás Ábel

9.20–9.50: Kukri Márta ELTE EJC: Az antikvitás adekvát recepciójának kérdése az európai gondolkodásban Wieland Alcesteés Goethe Götter, Helden und Wielandcím műve alapján

9.50–10.20: Farkas Flóra ELTE EJC: „Multos multa iuvant” – Horatius-parodiák a 17. századi magyarországi neolatin alkalmi költészetben

10.20–10.50: Kerti Anna Emese ELTE EJC: „Maszkodat viselvén csetlek-botlok előtted”. Kovács András Ferenc „Calvus-verseiről”

10.50–11.20:   Kovács Györgyi ELTE: Ann Radcliffe és a megmagyarázott természetfeletti

11.20–11.50:  Balázs Renáta ELTE: Periféria a centrumban: perspektívák a finn (nemzeti) irodalomtörténetírásban

12.00–13.00: Plenáris előadás:
Margócsy István: Az irodalom társadalmi használata és kultikus szemlélete
Borzsák terem

13.00–14.00: Ebédszünet

14.00–17.00: Színház, film, képregény
Borzsák terem
szekcióelnök: Deres Kornélia

14.00–14.30: Balássy Fanni ELTE EJC: Tennessee Williams A vágy villamosac. darabjának és Woody Allen Blue Jasminec. filmjének érzékterületekre gyakorolt hatása

14.30–15.00: Ungvári Sára ELTE EJC: Szép Magyar Drámaelemzés – Drámamodell paradigma, dramaturgia eszközök és implicit instrukciórendszer Balassi Bálint Szép Magyar Komédiacímű drámájában

15.00–15.30: Szabó Adrienn ELTE EJC: Ne lapozz, görgess! – a kortárs online képregény

15.30–16.00:   Kovács Viktor ELTE EJC: „Ki ne ismerné föl mindjárt első áriájában a ravasz léprecsalót?” – A Miríggyel párhuzamos szerepanalógiák a bécsi Zauberposse irodalmában

16.00–16.30: Kovács DominikELTE EJC: „A mi bibliánk írva vagyon… bajban: emelt fővel” – Traumakultúra Bródy Sándor A szeretőcímű darabjában

16.30–17.00: Gregor LillaELTE: Fertőzésveszély. Metalepszisek Charles Burns Black Holecímű képregényében

14.00–16.30: Medialitás és irodalom
018
szekcióelnök: Vásári Melinda

14.00–14.30: Szabó Csanád ELTE EJC: Kép, elbeszélés, hazugság – a hozzáférhetőség problémája Ottlik Géza Hajnali háztetőkcímű kisregényében

14.30–15.00: Mosa Diána ELTE: A képmások helye két árvaságregényben

15.00–15.30: Ballagó Márton ELTE EJC: Kontinuitás – diszkontinuitás Ottlik Gézánál és Samuel Beckettnél

15.30–16.00: Santavecz Anita ELTE: A vizuális kultúra stratégiái Képégetés Czóbel Minka A hagyatékcímű novellájában

16.00-16.30: Branczeiz Anna PTE: Perspektívaváltások: Csontváry Kosztka Tivadar és Nemes Nagy Ágnes cédrusai

November 17., szombat

9.00–11.30: Nyelvtudomány és alkalmazási lehetőségei
Borzsák terem
szekcióelnök: Farkas Tamás

9.00–9.30: Ballagó Júlia ELTE EJC: Az internetes receptportálok műfaji jellemzőinek pragmatikai vizsgálata

9.30–10.00: Havasi Zsuzsanna ELTE EJC: Nyelvtanulói önértékelés és a feladatravonatkozó visszajelzések egy nyelvvizsga-tendencia kapcsán

10.00–10.30: Bajzát Tímea Borbála ELTE EJC: „Időt akar nyerni” – a tud + főnévi ige  akar + főnévi igenév és a mer + főnévi igenév kompozitumszerkezet szintaktikai vizsgálata

10.30–11.00: Bahus Réka UNE: A ragadványnévadás motivációja Kárpátalján

11.00–11.30: Hauber Kitti ELTE EJC: Személynév – nyelvhasználat – etnikum.Dimenzionális nyelvszemlélet a 17–18. századi boszorkányperekben

9.00–11.30: Modern perspektívák
Nagyklub
szekcióelnök: Smid Róbert

9.00–9.30: Békefi Teodóra ELTE EJC: Nézéssel dönteni – elbeszélői nézőpont ésethosz Németh Gábor prózájában

9.30–10.00: Szabó Barbara PTE: Séta Calvinóval egy téli éjszakán

10.00–10.30: Szemes Botond ELTE EJC: Poszthumán történetek. A narratív művészetek lehetőségei a 21. században

10.30–11.00: Török Tímea ELTE EJC: Az elkövetkezendő perspektívájából – „a jövővonzása már erőtlen?” – Versek közti kohézió Rakovszky Zsuzsa műveiben; a Naptárlapokés az időmotívum

11.00–11.30: Fülöp Barnabás ELTE EJC: Az (ön)ismétlő emlékezet perspektívái –képiség és elbeszélhetőség viszonya Kertész Imre Felszámolásában

11.40–12.40 Plenáris előadás:
Prószéky Gábor: A nyelvtechnológia mai kihívásai
Nagyklub

12.40–13.40:Ebédszünet

13.40–17.20:Klasszikus magyar irodalom
Borzsák terem
Szekcióelnök: Gyimesi Emese

13.40–14.10: Pintér Kitti ELTE: Nyelv és morál a Szerelem bolondjaiban

14.10–14.40: Kazsimér Soma ELTE EJC: És mit szólnak hozzá a növények? –        Bizonytalanság és növényi jelenlét Mikszáth Kálmán A jó palócokcímű szövegében

14.40–15.10: Kőszeghy Ferenc ELTE: Az idill is elégia. Chloé szerepe Csokonai Vitéz Mihály: Csókokcímű művében

15.10–15.40: Veszely Anna ELTE: A XVIII. század végi hitvita és műfaji interpretációja

15.40–15.50:szünet

15.50–16.20: Muraközy Virág ELTE EJC: Napóleon és Mária Lujza házasságánakrecepciója Kazinczy A nagyság és szépség diadalma c. epigrammájánaktükrében

16.20–16.50: Vásárhelyi Petra ELTE: Jókai és a hőskeresés

16.50–17.20: Rétfalvi P. Zsófia PTE: Emi kontra Lidércke, Madách Imre és FráterErzsébet válásának története

13.40–16.50: Módszer és elmélet
Nagyklub
szekcióelnök: Józan Ildikó

13.40–14.10: Daróczi Jakab ELTE EJC: Kánon és Zsáner: Irodalomoktatás másképpen

14.10–14.40: Róth Judit ELTE: Kapitánytól a parancsnokig – egy Whitman-vers több fordításban

14.40–15.10: Vaszecsko Karina UNE: Az elsődleges szocializáció képalkotásisajátossága, avagy egy szépirodalomi mű megismertetésének tanulságai

15.10–15.20:szünet

15.20–15.50: Gules Christiana SZTE: Módszertani kérdések egy hibrid műfajfeltárásához

15.50–16.20: Tóth Anikó ELTE: Gyergyai Albert irodalomközvetítő szerepének vizsgálata Balogh Józseffel váltott levelein keresztül

16.20–16.50: Juhász Zoltán András ELTE: Balassi a középiskolában

 

Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra

Konferencia a Magyar műhelyben

FELHÍVÁS

 

Az Eötvös Collegium Magyar műhelye Perspektívák: Irodalom, nyelv, kultúra címmel konferenciát szervez olyan alap-, mester-, osztatlan tanári, valamint doktori képzésben résztvevő hallgatóknak, akik irodalomtudománnyal, kultúratudománnyal, nyelvtudománnyal, valamint ezek határterületeivel foglalkoznak.

A magyar nyelvű előadásokat a következő területekről várjuk:

irodalomelmélet – filológia – textológia, irodalom és interpretáció, irodalom mint a kultúrák találkozási területe (pl. színháztudomány, fordítástudomány stb.), valamint nyelvelmélet és nyelvfilozófia, leíró nyelvészet és funkcionalitás, nyelvtudomány és alkalmazási lehetőségei.

A konferencia időpontja: 2018. november 16–17.

Helyszíne: Eötvös József Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)

A konferencia célkitűzése egyrészt az, hogy az egyes diszciplínákban elmélyülő hallgatók találkozhassanak az övékhez hasonló tematikájú kutatásokkal, és ezáltal termékeny tudományos diskurzus alakulhasson ki perspektíváik között. Ugyanakkor a konferencia nem titkolt célja, hogy párbeszédet teremtsen az egyes tudományszakok között, hiszen a felsorolt területek számos ponton érintkezhetnek, így tehát a konferencia kitűnő alkalom lehet akár új kutatási szempontok felvetésére, megtalálására is.

A beérkező absztraktok bírálatát az adott tudományterületen jártas, neves egyetemi oktatók végzik. Az előadások 20 percesek, amelyet 10 perc vita követ.

Jelentkezni a jelentkezési űrlap kitöltésével, valamint egy 2000-2500 leütés terjedelmű absztrakttal lehet, amelyet szintén az űrlapon kell feltölteni.

A jelentkezési határidő 2018. október 7. (vasárnap) éjfél.

Az űrlap ide kattintva érhető el.

További információval a perspektivak.ejc@gmail.comlevelezési címen szolgálunk.

A konferencia szerkesztett és válogatott anyagából konferenciakötet megjelentetését tervezzük.

A konferencia résztvevőinek igény esetén a Collegiumban kedvezményes szálláslehetőséget biztosítunk.