+36-1-460-4481

Meghívó az EC Spanyol műhely kötetbemutatójára

Figyelmükbe ajánljuk a Collegium Spanyol műhelyének kötetbemutatóját, amelyen jelen lesz Alicia Gómez Navarro a Collegium spanyol testvérintézményének, a Residencia de Estudiantes igazgatója.

Inauguratio – kötet-köszöntő

Az Eötvös József Collegiumban a klasszikus- és modern filológiai tanulmányok (alt- und moderne Philologie) a kezdetektől meghatározó szerepet játszanak. A filo-logia (ἡ φιλολογία) a beszéd, a szövegek szeretete és értő elemzése a bölcsészettudományok fundamentuma, egyszersmind a természettudományok magas színvonalú művelésének elengedhetetlen feltétele. Ebben a szellemben, európai távlatú, magyar gyökerű műveltségünk gyarapítására úgy gondoltuk, hogy a nagy múltú collegiumi francia, olasz, német és angol nyelv- és irodalomtudományok mellett a spanyol stúdiumokat is meg kell honosítanunk.

Nem tudhattuk biztosan, csak remélhettük: a 2009-ben elvetett mag, a Spanyol műhely létrehozása, a megfelelő keretek biztosítása látványos eredménnyel szárba szökken. Aligha tévedtünk azonban. A mindig óhajtott és fenntartott spanyol nyelvi oktatásnak is köszönhetően – amelyet Bubnó Hedvig Tanárnő hosszú éveken át önzetlenül biztosított – minden bizonnyal egyfajta várakozás is volt, lehetőséget kereső hallgatói érdeklődés, amely immár reményteljes további kibontakozást, teret nyerhetett. Közös anyanyelvünkön fogalmazva: Quod felix, faustumque fuit!        

Elhivatott oktatók és diákok nélkül azonban holmi igazgatói sejtések és óhajok vajmi keveset érnek. Köszönöm az alapító műhelyvezetőnek, Faix Dóra Tanárnőnek, a kezdő évfolyamok veteránjainak és az egymást támogató, szívüket-lelküket odaadó spanyol-műhelyes collegistáknak a nagyszerű munkát!

Magyar érdekű igyekezetünket a madridi Residencia de Estudiantes intézménnyel 2010-ben megteremtett kapcsolatunk európai horizontra emelte. A spanyol tehetséggondozó intézmény az Eötvös Collegium természetes szövetségese, olyan spanyolországi központ, mint a Collegiumnak 1895 előtt mintát adó francia École Normale Supérieure. Köszönöm testvérintézményünk, különösképp Alicia Gómez-Navarro Igazgató Asszony őszinte és töretlen támogatását, amely valamennyiünket ösztönöz.

Évszázadnál hosszabb történelmi távlatokat és három évtizednél hosszabb collegista tapasztalatokat tömören összegezve buzdítok: legyen ez a kötet a collegiumi spanyol stúdiumok manifestuma (kézzel fogható bizonysága) és egyben a Spanyol műhely lendületes, szívet melengető tevékenységének végső inauguratiója. Az Eötvös József Collegium a jövőben sem működhet Spanyol műhely nélkül.

A meghívó itt található.