+36-1-460-4481

Tervezett kiadványok

TUDOMÁNYOS MŰHELYKIADVÁNYOK

Bollók János Klasszika-filológia műhely

Calamus. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IX. országos konferenciáján (Budapest, 2014. május 9.) elhangzott előadások. Szerkesztette: Szikora Patrícia. 145 oldal.

Syrinx. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae X. országos konferenciáján (Szeged, 2015. május 9.) elhangzott előadások. kb. 160 oldal.
Az egyesületről: KLF SEC diákegyesület
A korábbi kiadványokról: A SEC kiadvаnyai
Mintakötet: Aristeia

Dión Chrysostomos – rétorikai forráskiadás. Hiánypótló ókori görög rétorikai forrás magyarázatokkal ellátott fordítása. Ford. és szerk. Szepessy Tibor, a Collegium kurátora. Mintegy 180 oldal.
Korábbi, hasonló kötet: Leukippé és Kleitophón története

 

Olasz műhely

Italia Nostra. Studi filologici italo-ungheresi
Classi di Studi Italiani, 2016
Szerk.: Ludmann Ágnes
Kb. 350 oldal
Prima parte: Byzanz und das Abendland IV – Atti del convegno 24 novembre 2015
Seconda parte: Effetti letterari italiani in Europa (Itáliai irodalmi hatások Európában előadássorozat)
Terza parte: Atti del I Convegno della Classe di Studi Italiani 1° aprile 2016
Korábbi, hasonló kötetek:
Fonti ed interpretazioni
Mare nostrum

Kortárs itáliai irodalmi antológia – Antologia di letteratura contemporanea italiana
Szerk.: Ludmann Ágnes, 2017
Kb. 250 oldal terjedelem, kétnyelvű kötet
Korábbi, hasonló kötetről írt recenzió:
http://www.kalligram.eu/Kalligram/Archivum/2015/XXIV.-evf.-2015.-majus/Egy-olvaso-naploja-Vidam-vigasztalanok-Vidam-vigasztalanok-Emiliai-irok-antologiaja
Lásd még irodalom Éjszakája, ahol Olaszországot a kötetből vett szemelvény képviselte:
http://www.irodalomejszakaja.hu/#!paolo-nori/sh4pr

 

Spanyol műhely

A Residencia de Estudiantes szellemisége
A madridi Residencia de Estudiantes a spanyol kultúra egyik legfontosabb központja volt a polgárháborút megelőző években. Akkoriban olyan híres képzőművészek, írók, értelmiségiek találkoztak ott, és járultak hozzá hírnevéhez, mint Federico García Lorca, Salvador Dalí és Luis Buñuel. A Residencia híre külföldön is elterjedt, Magyarországon például Márai Sándor emlékezett meg róla, s úgy tartotta ez az intézmény a kultúra fellegvára. A kötet a fent említett hírességek konkrét művei, és más, talán kevésbé ismert írók és költők alkotásain keresztül  kívánja bemutatni a Residencia szellemiségét, hatását nemcsak Spanyolországra, hanem az egész világra. Szerk. Klempáné Faix Dóra.
A kötet terjedelme: 150 oldal

 

Orientalisztika műhely

„Közel, s Távol” IV.:
„Közel, s Távol” IV. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2014. Szerkesztők: Doma Petra és Takó Ferenc. Budapest: Eötvös József Collegium. Kb. 444 oldal. A kötet az Eötvös Collegium Orientalisztika műhely ötödik, ünnepi konferenciájának előadásaiból született 22 tanulmányt tartalmazza.
„Közel, s Távol” V.:
„Közel, s Távol” V. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2015. Szerkesztők: Doma Petra és Takó Ferenc. Budapest: Eötvös József Collegium. Kb. 250 oldal. A kötet 16 írást tartalmaz a VI. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia előadásaiból.
A „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia az országban egyedülálló módon az orientalisztika minden területéről fogad előadókat bármely egyetem alap-, mester- és doktori képzésben tanulmányokat folytató hallgatóitól.
A korábbi kötetek elérhetők:
„Közel, s Távol” I.: Közel, s Távol
„Közel, s Távol” II.: Közel, s Távol II.
„Közel, s Távol” III.: Közel, s Távol III.
A rendezvényről bővebben:
http://honlap.eotvos.elte.hu/kozel-s-tavol-orientalisztika-konferencia
Az Orientalisztika Műhelyről bővebben: Orientalisztika műhely

 

Germanisztika műhely

Opusculum tripartitum [=QuD II.I]:
Drei deutschsprachige Handschriften des Opusculum Tripartitumdes Johannes Gerson. Synoptische Ausgabe der Fassungen nach den Codices StB Melk 235, StB Melk 570 und ULB Innsbruck Serv. Ib3. Hgg. von Balázs Sára, unter Mitarbeit von Viktória Muka, Dániel Somogyi, Réka Vitályos, Anna Wilhelm u.a. [= Series Antiquitas-Byzantium-Renascentia XIX; EC-Beiträge zur Erforschung deutschsprachiger Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit II.I]. Budapest: Eötvös-József-Collegium. Kb. 300 oldal.

Quelle und Deutung III-konferenciakötet [=QuD I.III]:
Quelle und Deutung III. Beiträge der Tagung Quelle und Deutung III am 27. November 2015. Hgg. von Balázs Sára [= Series Antiquitas-Byzantium-Renascentia __; EC-Beiträge zur Erforschung deutschsprachiger Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit I.III]. Budapest: Eötvös-József-Collegium. Kb. 250 oldal
Vö: Quelle und Deutung I.I: Quelle & Deutung I.
(kötetbemutató: Tovább a hírre )
Quelle und Deutung I.II: Quelle & Deutung I.II
(kötetbemutató: Byzanz und das Abendland IV.)

 

Skandinavisztika

“Csak írok, ez minden”.
Válogatás kortárs dán és norvég regényekből.
Szerkesztők: Soós Anita, Zsámbékiné Domsa Zsófi. Előszó: Masát András.
Fordítók:  Rácz Katalin, Szakony Dorina, Mertl Tímea, Mausz Zsófia,
Csúr Gábor Attila, Vajna Ádám, Ferenczy Eszter, Frei Ágnes, Timkó
Anita. Korrektúra: Szakony Dorina.
Az Eötvös József Collegium Skandinavisztika Műhelyének kiadványa.
Budapest 2016. Kb. 160 oldal.
Skandinavisztika műhely
Cathedra Magistrorum:
Reihe:  Lehrer-Denken und Lehrer-Wissen, Cathedra Magistrorum –Lehrerforschung
Band 3. 2015/2016

Grammatik. Szerk. Feld-Knapp Ilona
Umfang: ca. 350 Seiten, Herausgeberin: Dr. Ilona Feld-Knapp, Schriftleiter: Balázs Sára
Die bisher erschienenen Bände der Reihe der CM:Feld-Knapp, Ilona (2012): Beruf und Berufung. Fremdsprachenlehrer in Ungarn.
Beruf und Berufung
Feld-Knapp, Ilona (2014): Mehrsprachigkeit.
Mehrsprachigkeit

 

Több műhely kiadványa

Byzanz und das Abendland IV. Studia Byzantino-Occidentalia
A 2015 novemberében (negyedik alkalommal) megrendezett Byzanz und das Abendland nemzetközi konferencia bizantinológiai előadásainak szerkesztett változata a Collegium Antiquitas • Byzantium • Renascentia sorozatában, a Bibliotheca Byzantina alsorozat 4. köteteként jelenik meg. Kb. 300 oldal. Szerkeszti: Juhász Erika.

A konferenciasorozat korábbi előadásaiból készült kötetek:
Byzanz und das Abendland I.: http://honlap.eotvos.elte.hu/byzanz-und-das-abendland
Byzanz und das Abendland II.: http://honlap.eotvos.elte.hu/ByzanzII
Byzanz und das Abendland III.: Byzanz und das Abendland III.

Studia Hellenica
A 2015 novemberében megrendezett Byzanz und das Abendland nemzetközi konferencia újgörög és bizánci vonatkozású előadásainak szerkesztett változata a Collegium Antiquitas • Byzantium • Renascentia sorozatában. Kb. 150 oldal. Szerkeszti: Solti Dóra.

 

Összkollégiumi, népszerűsítő kiadványok

Ingenia Hungarica III.
Tanulmányok a III. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból. A kötet becsült terjedelme 250 oldal. Szerkeszti: Ternovácz Bálint. ELTE Eötvös József Collegium, 2016. ISSN 2416-0911
A konferenciasorozat korábbi előadásaiból készült kötet:
Ingenia Hungarica I.
http://honlap.eotvos.elte.hu/ingenia-hungarica-i.
Ingenia Hungarica II. (megjelenés alatt)

ECCE V.
Eötvös Collegium Collegiumi Értesítő V. (2014/2015)
ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2016.
Sorozatszerkesztők: Horváth László és Laczkó Krisztina, Szerkesztő: Horváth László
ISSN 2064-0870

Az Eötvös Collegium évkönyve, amely teljes áttekintését adja egy-egy év szakmai és közéleti tevékenységeinek. Állandó fő egységek: igazgatói összegzés, 2 szakkollégista tudományos tanulmány (egy-egy természettudós és bölcsész), kurzusáttekintés, a szakmai műhelyek (17) beszámolói, áttekintés a collegiumi nyelvoktatásról, a Diákbizottság beszámolói, stb.

ECCE I.: ECCE I.
ECCE II.: ECCE II.
ECCE III.: ECCE III.
ECCE IV.: ECCE IV.

Adsumus XV.
A XVII. Eötvös Konferencia tanulmánykötete.
A kötetet az Eötvös Collegium Választmánya állítja össze a XVII. Eötvös Konferencián elhangzó előadások alapján.
Korábbi Adsumus kiadványok elérhetők:
Adsumus I: Adsumus I.
Adsumus II: Adsumus II.
Adsumus III.: Adsumus III.
Adsumus IV.: Adsumus IV.
Adsumus V.: Adsumus V.
Adsumus VII.: Adsumus VII.
Adsumus VIII.: Adsumus VIII.
Adsumus IX.: http://honlap.eotvos.elte.hu/adsumus-ix
Adsumus X-XI.: Adsumus X.-XI.
Adsumus XII.: Adsumus XII.
Adsumus XIV.: Adsumus XIV.

Kiállításvezető. A Collegium, 2014-ben avatott történelmi emlékhely állandó kiállításának vezetője, a magyarázatokkal ellátott képes Collegium-történet harmadik javított kiadása. Mintegy 260 oldal. Szerkesztő: Horváth László
Előzmény: Kiállításvezető

Tájékoztató füzet (olasz nyelven)
Az ELTE Eötvös Collegium bemutatkozó, tájékoztató füzete olasz nyelven.
ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2016. Ford. és szerk. Ludmann Ágnes
Francia nyelvű Tájékoztató füzet: Francia nyelvű Tájékoztató füzet
Angol nyelvű Tájékoztató füzet: Angol nyelvű Tájékoztató füzet

GóJaláb
A mindenkori elsőéveseket könnyed stílusban eligazító, gyakorlati tudnivalókat tartalmazó közéleti kiadvány. Az Eötvös Collegium Választmányának elsőéves információs füzete.
Kiadja az Eötvös Collegium Választmánya.
A Gójaláb első száma (2011): GóJaláb 2011
További kiadványok:
GóJaláb 2014

Felvételi kisokos

A mindenkori elsőéveseket könnyed stílusban eligazító, gyakorlati tudnivalókat tartalmazó közéleti kiadvány a felvételi lebonyolításának megkönnyítésére. Kiadja az Eötvös Collegium Választmánya. Budapest, 2017 június.