+36-1-460-4481

Tervezett kiadványok


TUDOMÁNYOS MŰHELYKIADVÁNYOK

Bollók János Klasszika-filológia műhely

Laonikos Chalkokondylés: A Bizánci Birodalom bukása. Fordította az előszót és jegyzeteket írta Mészáros Tamás. 400 oldal
Egyetemi segédkönyv. Történelmi és klasszika-filológiai segédkönyv. Az utolsó bizánci történetírók között számon tartott Laonikos Chalkokondylés 10 könyvből álló történeti műve egyetemes kortörténet. A szerző bemutatja a XIV-XV. század világtörténelmének fontos eseményeit: törökök európai terjeszkedésének állomásait, a százéves háborút, Timur Lenk hódításait, Velence felemelkedését, de szóba kerül a Magyar Királyság története is. A szöveg korábban nem jelent meg magyar fordításban.

  

Philo-sophia. A SEC Collegium Hungaricum XI. országos konferenciájának előadásai. Piliscsaba 2016. Szerkesztette: Tuhári Attila. 150 oldal

 

Agón. A SEC Collegium Hungaricum XII. országos konferenciájának előadásai. Eötvös Collegium 2017. Szerkesztette: Horváth Janka. 150 oldal

Az egyesületről: http://honlap.eotvos.elte.hu/fooldal/kozosseg/tarsasagok/collegium-hungaricum-societatis-europaeae-studiosorum-classicae-philologiae-sec/

A legutóbbi kötet:  http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2017/03/Syrinx.web_.pdf

 

Ógörög nyelv- és gyakorlókönyv
Kezdő szintről induló segédkönyv az ógörög nyelv alapjainak elsajátításához.  Első része 72 olvasmányt tartalmaz (bevezetés, szószedet, nyelvi magyarázatok, feladatok). Ezeket szemelvények követik Hérodotosból és Homérosból antik/bizánci scholionokból is merítő magyarázatokkal, valamint igejegyzékkel. A második rész rövidre fogott rendszeres nyelvtant, továbbá igeragozási és mondattani gyakorlatokat tartalmaz. Összeállították Farkas Zoltán, Horváth László és Mayer Gyula.  A kötet terjedelme 450 oldal.

Studia Hellenica II.
A 2016 novemberében megrendezett Byzanz und das Abendland nemzetközi konferencia újgörög és bizánci vonatkozású előadásainak szerkesztett változata a Collegium Antiquitas-Byzantinum-Renascentia  sorozatában. A szerzők között négy görög egyetem kutatói mellett az Eötvös Collegium Byzantium Központjának kutatói és doktoranduszai is megtalálhatók. Mintegy 150 oldal. Szerkeszti: Solti Dóra.

 

Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban

Egyetemi segédkönyv.  Az antikvitásban az egyetlen tisztán római műfajnak nevezett verses szatíra utolsó képviselője, Decimus Iunius Iuvenalis költészetére a klasszikus elv, az „imitatio et aemulatio” maradéktalanul jellemző. A Kr.u. 2. század elején alkotó költő bevallottan a műfaj ősatyja, Lucilius követője, s kisebb mértékben annak további képviselői, Horatius és Persius is hatnak rá, de mindemelett meg is újítja a műfajt: a korábbinál jóval nagyobb teret ad a szatírán belül az intertextuális jelenségeknek, melyre a szatíra műfaji sajátosságai biztosítanak számára lehetőséget. A szövegszerű kapcsolatok pedig elsősorban nem a műfajon belüli előképekre, hanem epikus, elégikus, sőt olykor prózai szövegekre játszanak rá, s egyes műfajok esetében a kapcsolódásoknak egyértelmű funkciója különíthető el. Elemzésemben az intertextuális kapcsolatok vizsgálatával mutatom be Iuvenalis életművét egy eddig átfogó jelleggel még nem vizsgált nézőpontból. A kötet terjedelme 300 oldal.


Társadalomtudományi műhely

A Társadalom tükrében műhelykonferencia válogatott tanulmányait összefoglaló tanulmánykötet. A kötet becsült terjedelme 150-200 oldal. A konferencia nyitott az Eötvös József Collegium jelenlegi aktív tagjai, alumnik és más, társadalomtudományi irányultságú szakkollégiumok hallgatói előtt. Az interdiszciplinaritás jegyében a tanulmánykötet magába foglal szociológiai, közgazdaságtani, politológiai, pedagógiai, pszichológiai és nemzetközi kapcsolatok témájú munkákat.


Szlavisztika műhely

A Horizont tanulmánykötetek a Szlavisztika műhelyben évente megrendezett Szláv Filológiai és Kultúratudományi Konferencia előadásainak írásos változatait tartalmazzák. A hallgatók Szláv nyelvészet és kultúra, valamint Szláv irodalom szekciókban mutathatják be kutatásaikat. Terjedelme mintegy 150 oldal.

A Horizont (I.) tanulmánykötet elérhető a következő linken: http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2017/03/Horizont.web_.pdf

 

Horizont II.:

A Horizont II. tanulmánykötet a Szlavisztika Műhelyben 2017. május 26-án megrendezésre kerülő II. Szláv Filológiai és Kultúratudományi Konferencia előadásainak írásos változatait fogja tartalmazni. A kötet – a konferenciához hasonlóan – Szláv nyelvészet és kultúra, valamint Szláv irodalom egységekben közöl majd írásokat. Terjedelme mintegy 160 oldal. Szerkesztő: Engelné Nagy Éva műhelyvezető.


Orientalisztika műhely

„Közel, s Távol” VI.:

„Közel, s Távol” VI. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2016. Szerkesztők: Doma Petra és Takó Ferenc. Budapest: Eötvös József Collegium. Mintegy 350 oldal. A kötet az Eötvös Collegium Orientalisztika műhely hetedik konferenciájának előadásaiból született 20 tanulmányt tartalmazza.

 

„Közel, s Távol” VII.:

„Közel, s Távol” V. Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2017. Szerkesztők: Doma Petra és Takó Ferenc. Budapest: Eötvös József Collegium. Mintegy 350 oldal. A kötet a nyolcadik „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia előadásaiból született tanulmányokat tartalmazza. A munkák leadása jelenleg is folyamatban van, az elmúlt évek tapasztalata nyomán mintegy 18-20 írásra számítunk.
A „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia az országban egyedülálló módon az orientalisztika minden területéről fogad előadókat bármely egyetem alap-, mester- és doktori képzésben tanulmányokat folytató hallgatóitól.
A konferencia korábbi kötetei elérhetők:
„Közel, s Távol” I.: Közel, s Távol
„Közel, s Távol” II.: Közel, s Távol II.
„Közel, s Távol” III.: Közel, s Távol III.
„Közel, s Távol” IV.: Közel, s Távol IV.
„Közel, s Távol” V.: Közel, s Távol V.

A rendezvényről bővebben:
http://honlap.eotvos.elte.hu/kozel-s-tavol-orientalisztika-konferencia
Az Orientalisztika Műhelyről bővebben: Orientalisztika műhely


Germanisztika műhely

Quelle und Deutung I.IV

Az EC Germanisztika műhelye szervezésében negyedik éve megrendezett osztrák-magyar paleográfiai-kodikológiai konferenciasorozat 2016-os előadásainak szerkesztett változatát tartalmazó tanulmánykötet az Eötvös Collegium Antiquitas-Byzantinum-Renascentia “Quelle und Deutung” alsorozatának negyedik köteteként jelenik meg. A sorozatot szerkeszti: Sára Balázs. Mintegy 180 oldal.

Quelle und Deutung IV. Beiträge der Tagung ‘Quelle und Deutung IV’ am 23. November 2016. Hrsg. von Balázs Sára [= Series Antiquitas-Byzantium-Renascentia; EC-Beiträge zur Erforschung deutschsprachiger Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit I.IV]. Budapest: Eötvös-József-Collegium.

A korábbi kötetek elérhetők:
Quelle und Deutung I.III.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/11/QuD-I.III-Tagung-QuD-III-IMPRIMATUR.pdf

Quelle und Deutung I.II.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/07/quelleunddeutung2.pdf

Quelle und Deutung I.I.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/quelle.pdf

Quelle und Deutung II.I.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/11/QuD-II.-I-Opusculum-IMPRIMATUR.pdf

 

Handreichungen

Az Eötvös Collegium Cathedra Magistrorum tanárkutató műhelyének német nyelvű tudományos munkák (elsősorban szakdolgozatok és OTDK-dolgozatok) elkészítését segítő kiadványa (ún. „Handreichungen”) fiatal német, osztrák és magyar kutatók és egyetemi oktatók tanulmányaival. Sorozatszerkesztő: Feld-Knapp Ilona. Mintegy 280 oldal.

Schwerpunkt Schreiben – Schwerpunkt Sprechen. Handreichungen zum Verfassen und Vortrag wissenschaftlicher Arbeiten für Lehre und Forschung [= Reihe Cathedra Magistrorum, Sonderband]. Hgg. von Ilona Feld-Knapp. Budapest: Eötvös-József-Collegium.


Magyar műhely

Találkozások

A kötet a Magyar műhely 2014 novemberében megrendezett Találkozások elnevezésű hallgatói konferencia előadásainak válogatott, lektorált anyagából készül. A tanulmányok a nyelvtudomány és az irodalomtudomány változatos területeiről kerülnek ki: a nyelvtudomány alkalmazási lehetőségei, leíró és a funkcionális nyelvészet, valamint irodalom és vizualitás, irodalom és interpretáció, valamint jelenlét és teatralitás témaköréből. 

A szerkesztők: az Eötvös Collegium Magyar műhelyének tagjai: Ballagó Júlia és Cser Nóra.

Tervezett terjedelem: kb 350 oldal

Tervezett megjelenés: 2017. október

A konferenciáról bővebben: http://honlap.eotvos.elte.hu/fooldal/muhelyek/talalkozasok/

 

A szakkollégiumi tagok szerepe: szerkesztők: Ballagó Júlia, Cser Nóra, az EC Magyar műhelyének tagjai

A kötetben publikáló szakkollégisták: Ballagó Júlia, Békefi Teodóra, Havasi Zsuzsanna, Kukri Márta, Sitkei Dóra – mindannyian 25-45 ezer karekter terjedelmű közepes tanulmányokkal jelennek meg

 

Juvenália

A kötet a Magyar műhely évente megrendezett, elsőéves egyetemistáknak szóló minikonferenciájához kapcsolódó kiadvány: a 2016 májusában megrendezett IV. Juvenália, illetve a 2017 májusában megrendezendő V. Juvenália konferencián elhangozz előadások írásos anyagait tartalmazza.

A szerkesztők az Eötvös Collegium Magyar műhelyének tagjai: Ballagó Júlia és Cser Nóra.

Tervezett terjedelem: kb 120 oldal

Tervezett megjelenés: 2018. április

A konferenciasorozatról bővebben: http://honlap.eotvos.elte.hu/fooldal/muhelyek/v-juvenalia/

 

A szakkollégiumi tagok szerepe: szerkesztők:  Ballagó Júlia, Cser Nóra, az EC Magyar műhelyének tagjai

A kötetben publikáló szakkollégisták: előreláthatóan: Bajzát Tímea, Ballagó Márton, Kovács Dominik, Kovács Viktor, Kukri Márta, Szabó Adrienn, Szabó Csanád – mindannyian kb 10-20 ezer karakter terjedelmű kistanulmányokkal jelennek meg


Skandinavisztika műhely

Decennium – az Eötvös József Collegium skandinavisztika műhelye

Válogatott tanulmányok a skandinavisztikai nyelvészet, irodalomtudomány és kultúratudományok területéről

Előszó: Prof. Dr. Masát András

Szerzők: Németh Viola, Bagi Richárd, Pinezits Regina, Csúr Gábor Attila, Rácz Kata

Szerkesztő: Dr. Annus Ildikó, Csúr Gábor Attila

Budapest 2017, EC Skandinavisztika műhely

Mintegy 200 oldal.


Több műhely kiadványa

Egedi-Kovács – E. Juhász (ed.): Byzanz und das Abendland V. / Byzance et l’Occident IV. Studia Byzantino-Occidentalia. 300 oldal

A 2016. novemberében immár ötödik alkalommal megrendezett nemzetközi bizantinológiai konferencia két tematikus ülésszakának (Gallica és Graeca) előadásaiból válogatott és összeállított tanulmánykötet. Az Egedi-Kovács Emese szerkesztésében közölt francia nyelvű tanulmányok szerzői elsősorban a görög, ófrancia és latin nyelvű kora középkori irodalmi szövegek és műfajok elemzésével, a keleti és nyugati irodalmi kultúra kölcsönhatásának bemutatásával, valamint kodikológiai és paleográfiai tárgyú kérdésekkel foglalkoznak. A kötet másik részét Juhász Erika szerkesztette, aki a bizánci-magyar kapcsolatokat, a Bizánci Birodalom történelmét és a történetírás (világkrónika) műfaját, tovább egyes irodalmi részletkérdéseket tárgyaló dolgozatokat gyűjtötte csokorba angol, német és olasz nyelven. A szerzők között a bizantinológia nemzetközileg elismert francia, olasz, német, osztrák, török és magyar kutatói szerepelnek.

A korábbi kötetek elérhetők:

Byzanz und das Abendland IV.:

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/11/B_und_A_IV.pdf

Byzanz und das Abendland III.:

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Byzanz-und-das-Abendland-III.pdf

Byzanz und das Abendland II.:

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/B_und_A_II.pdf

Byzanz und das Abendland I.:

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Byzanz_und_das_Abendland.pdf

Byzance et l’Occident III.:

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/11/Byzance_3_kotet.pdf

Byzance et l’Occident II.:

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Byzance-et-lOccident-2.pdf

Byzance et l’Occident I.:

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Byzance_teljes.pdf

 

 

Roman et hagiographie entre Byzance et l’Occident 

Egyetemi segédkönyv. Francia-latin-ógörög középkori művek antológiája, magyar fordítással és bevezető tanulmányokkal (mintegy 250 oldal).
szerkesztő: Egedi-Kovács Emese

 

A korábbi kiadványokról: 

Byzance et l’Occident: Rencontre de l’Est et de l’Ouest: http://byzantium.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/Byzance-et-lOccident.Rencontre.delest.et_.de_.louest.pdf

Byzance et l’Occident II. Tradition, transmission, traduction: http://byzantium.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/08/Byzance-et-lOccident-2.pdf

Byzance et l’Occident III. Écrits et manuscrits: http://byzantium.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/Byzance_et_lOccident_III_%C3%A9crits_et_manuscrits.pdf

Littérature et folklore dans le récit médiéval: http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/KIAD-Litterature-et-Folklore-kotet.pdf

Dialogue des cultures courtoises: http://byzantium.eotvos.elte.hu/tarsasagok/udvari-irodalom-nemzetkozi-tarsasag/kiadvanyok/

 


Összkollégiumi, népszerűsítő kiadványok

SZITU kötet

SZITU Kötet. A SZITU KONF – Színháztudományi Konferencia előadásaiból, 2016. Szerkesztő: Doma Petra, társszerkesztő: Takó Ferenc, Budapest: Eötvös József Collegium. Mintegy 150 oldal. A kötet a SZITU KONF – Színháztudományi Konferencia előadásaiból született 7 tanulmányt tartalmazza. A rendezvény az országban jelenleg egyedülálló módon biztosít előadási és megjelenési lehetőséget a színháztudomány iránt elkötelezett hallgatóknak, akár BA, MA, PhD vagy DLA képzés keretei között foglalkoznak a színházzal, illetve annak bármely részterületével. A rendezvénynek, melynek létrejöttében számos egyetem oktatói működtek közre szekcióvezetőként, az Eötvös Collegium adott otthont.

 

ECCE VI.

Eötvös Collegium Collegiumi Értesítő VI. (2015/2016)
ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2017.
Sorozatszerkesztők: Horváth László és Laczkó Krisztina, Szerkesztő: Horváth László
ISSN 2064-0870

Az Eötvös Collegium évkönyve, amely teljes áttekintését adja egy-egy év szakmai és közéleti tevékenységeinek. Állandó fő egységek: igazgatói összegzés, 2 szakkollégista tudományos tanulmány (egy-egy természettudós és bölcsész), kurzusáttekintés, a szakmai műhelyek (17) beszámolói, áttekintés a collegiumi nyelvoktatásról, a Diákbizottság beszámolói, stb.

ECCE I.: ECCE I.
ECCE II.: ECCE II.
ECCE III.: ECCE III.
ECCE IV.: ECCE IV.

 

Ingenia Hungarica IV.

Tanulmányok a IV. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból. A kötet becsült terjedelme 250 oldal. Szerkeszti: Ternovácz Bálint. ELTE Eötvös József Collegium, 2016. ISSN 2416-0911

A konferenciasorozat korábbi előadásaiból készült kötet:

Ingenia Hungarica I.

http://honlap.eotvos.elte.hu/ingenia-hungarica-i.
Ingenia Hungarica II.

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Ingenia_Hungarica_II.pdf

 

Adsumus XVI.

A XVIII. Eötvös Konferencia tanulmánykötete.
A kötetet az Eötvös Collegium Választmánya állítja össze a XVII. Eötvös Konferencián elhangzó előadások alapján.
Korábbi Adsumus kiadványok elérhetők:
Adsumus I: Adsumus I.
Adsumus II: Adsumus II.
Adsumus III.: Adsumus III.
Adsumus IV.: Adsumus IV.
Adsumus V.: Adsumus V.
Adsumus VII.: Adsumus VII.
Adsumus VIII.: Adsumus VIII.
Adsumus IX.: http://honlap.eotvos.elte.hu/adsumus-ix
Adsumus X-XI.: Adsumus X.-XI.
Adsumus XII.: Adsumus XII.
Adsumus XIV.: Adsumus XIV.