+36-1-460-4481

Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő

Az ECCE (Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő) olyan évkönyv, amely a Collegium egyes tanulmányi éveinek bemutatására hivatott. Az első szám a 2010/2011. tanévre vonatkozó jelentések (igazgatói és tanári összegzések) mellett egyedi közléseket is tartalmazott. Állandó rovatok lettek: az igazgatói összegzés (számos alfejezettel) és az egyes műhelyek beszámolói mellett a „Dögész és Filosz – két tanulmány” valamint a diákéletről szóló beszámolók, a kiadványok ismertetése, a felvételi buzdítás és a tisztikar, a Collegium munkatársainak aktuális megjelenítése. A verba volant, scripta manent szellemében szeretnénk elkerülni, hogy a Collegiumért végzett munkánk, a Collegium eredményei, amelyek adott pillanatban szinte „belénk égnek”, az idő múlásával óhatatlanul feledésbe merüljenek. Márpedig jól tudjuk, az idő ilyen értelemben is könyörtelen. A Collegium 1895 óta dacol vele. Iucundi sunt acti labores– „kellemesek az átélt szenvedések”: a labor szó a latinban munkát, megpróbáltatást és fájdalmat egyaránt jelent. Mikor megéljük, megpróbál, mikor visszatekintünk, megtart. Íme (ECCE), tehát az évkönyvsorozat. Kérem a Tisztelt Collegiumot, támogasson minket abban, hogy ezt a kiadványt méltó színvonalon rendszeresen elkészíthessük.

A kiadványok megtekinthetők a képekre kattintva.

 

 

ecce1

ECCE I.

ecce2

ECCE II.

ecce3

ECCE III.

ecce4

ECCE IV.

ecce5_1

ECCE V. 1. szám

ecce5_2

ECCE V. 2. szám

ECCE VI.

ECCE VII.