+36-1-460-4481

ECTE 2016. márc. 2.

Bérczi Szaniszló (ELTE-TTK): Rendezőelvek a természetben és az életben

Az előadónak 1993-ban könyve jelent meg: A műveltség rétegződése: gondolkodási és cselekvési rendszerek címmel. Indításul e könyvnek a vezérfonalát követjük az európai rétegsortól elindulva.

A természettudományos gondolkodási rendszer területéről több olyan új elv is szerepel az előadáson, amelyek segítik a hallgatók rendszerszemléletű jelenség-áttekintését. Ezek egy szintézis-tantárgy részét alkotják. Egy harmadik témakör a fogalomalkotás világából idéz föl epizódokat.

http://www.elte.hu/hir?id=NW-8120

III. 2 (1) III. 2 (2) III. 2 (3)