+36-1-460-4481

2016. máj. 4.

Härtlein Károly (BME): Tudomány–áltudomány

A jólléti társadalmak alapja a körülöttünk lévő világ alapos ismerete, másképpen természettudományok nélkül nincs modern világ. Érdekes módon nagyon sok ember ezt nem hajlandó tudomásul venni. Véleményformáló, mainstream tudós szájából hangzott el: “…a hagyományosan demokratikus országokban a természettudományos tárgyakat kisebb óraszámban oktatják. A diktatórikus rendszerek sajátsága, hogy a tananyagban felduzzasztják ezeket a humán tárgyak rovására.” Ugyanakkor társadalmi elvárás, hogy a tudomány mindenre kínáljon megoldást. Ennek az ellentétnek a táptalaján számtalan áltudomány burjánzik. Az írott és elektronikus sajtó szívesebben mutat be örökmozgókat, mindent gyógyító csodaszereket, természetfeletti képességeket – függetlenül azok igazságtartalmától – mint igazi tudományos eredményeket. Egyébként sem igazán hálás feladat a kritikus gondolkodás népszerűsítése. Ezt a világjelenséget kommentálva Kendrick Frazier, a Skeptical Inquirer című szaklap főszerkesztője a szkeptikusok tevékenységét a lépcsőház felmosásához hasonlította. „Amikor már éppen végeznénk a takarítással, jön valaki és összemászkálja, úgyhogy kezdhetjük elölről az egészet. Fárasztó dolog, de rendetlenségben nem lehet huzamosabb ideig élni.