+36-1-460-4481

Sebestyén Ádám

Sebestyén Ádám

Sebestyén Ádám

PhD tanulmányaimat a 2016/2017-es tanévben kezdtem meg, az ELTE Btk Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar barokk doktori programjának hallgatójaként. 2011 óta vagyok tagja az Eötvös Collegium Magyar Műhelyének. Jelenlegi kutatási témám az apokaliptika megjelenése a 16-17. századi magyar nyelvű prédikációirodalomban. Tanulmányaim illetve kutatásom mellett részt veszek az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport munkájában, témavezetőm, Dr. Kiss Farkas Gábor irányítása alatt: egy készülő, angol nyelvű humanista szerzői lexikonba írok szócikkeket.

Szakmai önéletrajz

Egyetemi tanulmányaimat 2011-ben kezdtem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar alapszakon, német minorszakon. Ugyanettől az évtől vagyok tagja az Eötvös Collegium Magyar Műhelyének. Alapszakos diplomám megszerzése után, 2014-ben, Reneszánsz tanulmányok mesterképzési szakon (ELTE) folytattam tanulmányaimat. Diplomamunkámat Bornemisza Péter Foliopostillájának törökképéről írtam. Az államvizsgát követően felvételt nyertem az Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar barokk néven futó képzési programjára: Jelenlegi kutatási témám az apokaliptika megjelenése a 16-17. századi magyar nyelvű prédikációirodalomban.

Egyetemi és szakkollégiumi tanulmányaim mellett kétszer vettem részt az OTDK országos fordulóján, 2013-ban Gyöngyösi István metaforatechnikáiról adtam elő (A barokk metafora – Gyöngyösi István és a XVII. század retorikai kultúrája), 2015-ben pedig Bonfini és Heltai Hunyadi-genealógiáját összehasonlító dolgozatomat mutattam be (A Hunyadi-genealógia történelemszemlélete Antonio Bonfini és Heltai Gáspár történeti műveiben). Az Eötvös Collegium Magyar Műhelyének két hallgatói konferenciáján vettem részt előadóként, 2012-ben (A hősi és a szerelmi szenvedélyek metaforái Zrínyi és Gyöngyösi költészetében), és 2014-ben (A Hunyadiak genealógiája Antonio Bonfini és Heltai Gáspár történeti műveiben). Ez utóbbi  dolgozatom 2016-ban jelent meg nyomtatásban a konferencia előadásaiból összeállított kötetben (Átjárások-áthallások, Bp., Eötvös Collegium, 2016).  Kutatásaim aktuális eredményeit három Eötvös Konferencián is prezentáltam, 2012-ben (A barokk metafora – Gyöngyösi István és a XVII. század retorikai kultúrája), 2015-ben (Enyedi György prédikációi és a fejedelmi tükör műfaja) és 2016-ban („Töröki dühösségek” – Bornemisza Péter Foliopostillájának törökképe). Ez utóbbi munkám a szekció legjobb előadása kitüntetésben részesült. Nem hallgatói konferencián 2015-ben adtam elő először: az Enyedi György születésének 460. évfordulójára rendezett kamarakonferencián vettem részt „Azért a néma törvényt szólóvá kell tenni.” – Enyedi György prédikációinak fejedelemképe című előadásommal. 2016-ban az ELTE BTK és PPKE BTK által rendezett Fiatalok Konferenciáján számoltam be legújabb kutatásomról (előadásom címe: „Másféle jelek földiek és ember szívében valók” – Ember, társadalom és apokalipszis Bornemisza Péter Foliopostillájában)

A hősi és szerelmi szenvedélyekről szóló tanulmányom megjelent a Collegium Magyar Műhelyének konferenciakötetében (A hősi és a szerelmi szenvedély metaforái Zrínyi Miklós és Gyöngyösi István költészetében = Esztétika – Etika – Politika, Eötvös Collegium, Magyar Műhely, Bp., 2013.) A 2015-ös műhelykonferencián, valamint az Enyedi György Kamarakonferencián bemutatott előadásokból írt tanulmányaim megjelenés alatt állnak.

Tudományos tanulmánykötetekről írt recenzióimat az Obeliscus folyóirat online felületén publikáltam a következő kötetekről: A divided Hungary in Europe, I., Clio inter arma – Tanulmányok a 16-18. századi magyarországi történetírásról, Nagy Levente: A holló, a gyűrű és a sárkány jegyében – Magyar, román és lengyel Corvinusok Drakulától Esterházy Pálig.

Három nyelvből van nyelvvizsgám, mindegyiken beszélek, illetve olvasok szakirodalmat: németből (C típusú középfokú és felsőfokú nyelvvizsga), angolból (C típusú középfokú nyelvvizsga) és olaszból (C típusú középfokú nyelvvizsga).