+36-1-460-4481

Mosa Diána

2012-ben érettségiztem a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium társadalomtudományi tagozatán. Alapszakos diplomámat magyar főszakon francia és művészettörténet minorokkal szereztem. Jelenleg magyar-francia tanári mesterszakos hallgató vagyok. Kutatási területem Ottlik Géza életműve (TDK-dolgozatomat Vizuális narráció az Iskola a határonban címen írtam), a nyelvészeten belül pedig a nyelvtörténet, kiemelten a jövevényszavak és az izgalmas etimológiák érdekelnek.

 

Szakmai önéletrajz

 

Eredmények:

II. helyezés – XXXIII. OTDK, A 20. század második felének magyar irodalma tagozat – Látások és láttatások. Vizuális narráció Ottlik Géza Iskola a határon című regényében

 

Publikációk:

Ottlik, a semmi és Dsida, BÁR társadalomtudományi folyóirat, 2013, 18. évf., 3. sz., 89-100.

Iskola a tükörben – Az Udvarhölgyek rejtett üzenetei, In.„…száz év múlva is emlékezett dolgokra…” Ottlik Géza első évszázada, szerk. Finta Gábor, Fűzfa Balázs, Savaria University Press, Szombathely, 2015, 59-69.

Az Iskola lerajzolhatósága. Címlapok – Kőszeg az olvasók recehártyáján, In.„…száz év múlva is emlékezett dolgokra…” Ottlik Géza első évszázada, Savaria University Press, Szombathely, 2015, 247-251.

Francia-magyar hamisbarátok valódi etimológiája, In. Anyanyelvünk évszázadai 2., szerk. Bagyinszki Szilvia, P. Kocsis Réka, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Bp., 2016, 93-99.

Eltérő látószögek ekphrasztikus kivetülése Ottlik Géza Iskola a határon című regényében, In. XIV. Adsumus – A XVI. Eötvös Konferencia tanulmánykötete, szerk. Balga Nóra, ELTE Eötvös József Collegium, 2016, 167-181.