+36-1-460-4481

Markó Anita

Az ELTE BTK-n végzem tanulmányaimat magyar, illetve kommunikáció és médiatudomány alapszakokon, és reneszánsz tanulmányok mesterszakon, emellett az Eötvös József Collegium magyar műhelyének tagjaként. Kutatási területem a régi magyar és reneszánsz irodalom, művelődéstörténet. Jelenleg az írókörök, irodalmi társaságok kialakulásával, működési mechanizmusaival foglalkozom.

Az írás már kisiskolás korom óta foglalkoztat. Gimnazistaként kezdtem publicisztikákat írni, akkor a gimnáziumi lap főszerkesztője lehettem, azóta folyamatosan foglalkozom az újságírás valamilyen formájával. Az Eötvös Collegium folyóiratának alapítója és főszerkesztője, illetve az ElteOnline magazin kultúra rovatának újságírója lettem, jelenleg a Magyar Narancs folyóiratnál, a Goethe Institut online felületén jelennek meg cikkeim. (Verseimet a felonline.hu-n és a Borbély Szilárd szerkesztette Vörös Postakocsi Online-on, illetve ezek print kiadványaiban publikálták.)

 

 

Tanulmányok

2009–2013          Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar szak, művelődéstudomány szakirány – műfordítás specilizáció

2009–                  Eötvös József Collegium, Magyar Műhely

2010–2013          ELTE, BTK, kommunikáció és médiatudomány, újságíró szakirány

2013– 2015         ELTE, BTK, reneszánsz tanulmányok mesterképzés

2014– 2015         Universität Wien, MA Hungarologie (ERASMUS)

2015–                  ELTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Európai és magyar reneszánsz doktori program; Az irodalmi intézmény kezdetei Magyarországon: értelmiségi társaságok a középkorban és a kora újkorban

2016–                  Universität Wien, Doktoratsstudium der Philosophie in Geistes- und Kultur-wissenschaften, Philosophie und Bildungswissenschaft; Dissertationsgebiet: Hungarologie; Der Beginn der institutionalisierten Literatur in Ungarn: die Gesellschaften der Intellektuellen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

 

Eredmények

 

OKTV 2009, magyar nyelv, 4. helyezett
OTDK 2011, “Önmagunk-nak-ról” Naplóvázlatok a klasszicizmustól napjainkig (Humántudományi szekció, Stilisztika és retorika tagozat)
  2013, Telegdi Kata és a női műveltség a reneszánszban (Humántudományi szekció, Régi magyar irodalom tagozat)
  2013, Hazugság mint performatívum (Társadalomtudományi szekció, Média- és kommunikációtudomány, 2. helyezés)
Köztársasági Ösztöndíj 2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14 tanévekben
Tudományos Ösztöndíj Pályázat 2010, Nyelvjárások az óvodában
  2011, „Önmagunk-nak-ról” Naplóvázlatok a klasszicizmustól napjainkig
ERASMUS Ösztöndíj 2014 őszi szemeszter, Universität Wien, MA Hungarologie

 

Szakdolgozatok

2013 ELTE BTK Magyar BA: Telegdi Kata és a reneszánsz írónők

(Témavezető: Horváth Iván)

2013 ELTE BTK Kommunikáció és médiatudomány BA: Azt hazudtam, hogy… A hazugság mint performatívum és nem-morálisan felfogott társadalmi konstrukció

(Témavezető: Müllner András)

2015 ELTE BTK  Reneszánsz tanulmányok MA: Irodalmi körök, írótársaságok a reneszánszban (Témavezető:  Horváth Iván)