+36-1-460-4481

Konferenciák

lucanus-pharsalia

Konferencia 2012

 A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae (CHSEC)

VII. országos konferenciája
2012. május 22-23.

Rendező intézmény:
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Officina Försteriana
Színhely:
SZTE-BTK 107. tanterem
6722 Szeged, Egyetem u. 2.

sztebtkhokszte

2012. május 22.

10:50-11:00: Megnyitó:

Horváth László (ELTE-EC)

11:00-12:30: I. szekció

Elnök: Horváth László (ELTE-EC)

11:00-11:20 Delbó Katalin: Központozási szokások a XIV. századi bizánci irodalomban

11:20-11:40 Tóth Edina: Kiadatlan dokumentáris papirusztöredékek elemzése – P.Prag. III 1095, 1092b és 1101 jelzetű töredékek

11:40-12:00 Szikora Patrícia: Rhétor-portrék az idősebb Seneca művében

12:00-12:20 Toronyi Alexandra: Az alföldi barbaricum szarmata kori települései

12:20-12:30 Vita

12:30-14:00 Ebédszünet

14:00-15:30  II. szekció

Elnök: Mészáros Tamás (PPKE-BTK)

14:00-14:20 Kerber Balázs: „Diesinquitnihil est” Humor és kétségbeesés Trimalchio lakomáján

14:20-14:40 Adorjáni Mária: Archestratos és műve Athénaios Deipnosophistai című dialógusának tükrében

14:40-15:00 Tuhári Attila: Széljegyzet egy Ibis-szöveghelyhez (621-622)

15:00-15:20 Szabó Noémi: A nekromanteia-jelenet Lucanus Pharsalia című művében

15:20-15:30 Vita

15:30-16:00 Kávészünet

16:00-17:30: III. szekció

Elnök: Farkas Zoltán (PPKE-BTK)

16:00-16:20 Kárpáti András: A hoplon-hoplita terminológia kérdései

16:20-16:40 Szilágyi Laura Menta: „Amennyiben valaki inna a koriander vészes és nehezen gyógyítható italából…” – Egy nikandrosi részlet elemzése

16:40-17:00 Goda Katalin: A görög mitológia ábrázolása a Húsvéti Krónikában

17:00-17:20 Valkony Zsófia: „Eius corpus translatum est” – a magyar hagiográfia egyetlen translatio-leírása

17:20-17:30 Vita

Vacsora: 18:30-tól a Veranda sörkertben

2012. május 23.

10:30-12:00: IV. szekció

Elnök: Nagyillés János (SZTE-BTK)

10:30-10:50 Horti Gábor: Gondolatok és felvetések a római és görög építészet kapcsolatáról

10:50-11:10 Gellérfi Gergő: Egy adatszer­kezet-vizsgálat tanulságai – A pridianum-típusú dokumentumok makrostruktúrája

11:10-11:30 Hajdú Attila: Ephoros és az Atthis-írók

11:30-11:50 Juhász Éva: Dido vétke Vergi­lius Aeneisében

11:50-12:00 Vita

12:00-12:10: A konferencia zárása:

Nagyillés János (SZTE-BTK)

A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae (CHSEC)

  1. országos konferenciája
  2. május 29-30.

PPKE, BTK Piliscsaba, Egyetem út 1. Stephaneum, Pázmány-terem

PROGRAM

2009. MÁJUS 29. (PÉNTEK)

MEGNYITÓ: 11.30–11.45: MARÓTH MIKLÓS (MTA-PPKE)

1. ÜLÉSSZAK: 11.45–13.00

Elnök: HORVÁTH LÁSZLÓ (ELTE-EC)

11.45–12.00: Guba Ágoston: Empedoklési eredetű elemek Ovidius kozmogóniáiban

12.00–12.15: Kondákor Szabolcs: Scylla árulása

12.15–12.30: Delbó Katalin: Megjegyzések egy XIV. századi florilegiumhoz

12.30–12.45: Ötvös Zsuzsanna: A Janusnak tulajdonított Vocabularium (ÖNB Suppl. Gr. 45) provenienciája

12.45–13.00: Zergi Nóra: Papmonya, gezemicze, zobragbori

13.00–14.30: Ebédszünet

 2. ÜLÉSSZAK: 14.30–15.45

Elnök: ZÓLYOMI GÁBOR (ELTE)

14.30–14.45: Bartos Fruzsina: Átokformulák az újasszír királyfeliratokban

14.45–15.00: Esztári Réka: “Mindaz, ami az asszonyokra tartozik, s mit férfi nem láthat”: Egy mezopotámiai papnői cím értelmezési lehetőségei

15.00–15.15: Földi Zsombor: Ríbatum. Egy papnő archívuma az ókori Szipparból

15.15–15.30: Simkó Krisztián: A mezopotámiai vörös kő. A karneol szerepe az ékírásos forrásokban és az anyagi kultúrában

15.30–15.45: Sövegjártó Szilvia: A “gišgigal” a sumer irodalmi szövegekben: tartalmi, liturgikus vagy zenei egység?

15.45–16.15: Kávészünet

3. ÜLÉSSZAK: 16.15–17.45

Elnök: NAGYILLÉS JÁNOS (SZTE)

16.15–16.30: Gellérfi Gergő: Lucilius költészetének értékelése a római irodalomban

16.30–16.45: Solymosi Benedek: Varro Atacinus – Aeneis-hatások Apollónios tükrében

16.45–17.00: Hajdú Attila: Romulus alakja és megistenülése a korai római hagyományban

17.00–17.15: Janzsó Miklós: A Tabula Cebetis mint a sztoikus etika egy lehetséges forrása

17.15–17.30: Horti Gábor: A quadriburgium erődtípus meghatározása

17.30–17.45: Vámos Hanna: A középkor képe az ókorról (A Nürnbergi Krónika illusztrációi)

18.30-tól vacsora a konferencia előadóinak és az elnököknek a piliscsabai Szent István étteremben

 2009. MÁJUS 30. (SZOMBAT)

 1. ÜLÉSSZAK: 10.00–11.30

Elnök: MÉSZÁROS TAMÁS (PPKE)

10.00–10.15: Ligeti Dávid: III. Alexandros és molossosi Alexandros – párhuzamos életrajzok?

10.15–10.30: Illés Imre Áron: Hogyan lesz a törvényből bronztábla? A lex Flavia municipalis útja Baetica municipiumaiba

10.30–10.45: Farkas Anna: A visszaható névmás használata a latin nyelvben

10.45–11.00: Berkes Lajos: Későantik hitelszerződések Egyiptomból

11.00–11.15: Lakos Katalin: A nők helyzete a Buddha-kori Indiában

11.15–11.30: Mércz András: Tur Abdin – Kelet Athosa

11.30–13. 00: Ebédszünet

 2. ÜLÉSSZAK: 13.00–14.30

Elnök: BÁCS TAMÁS (ELTE)

13.00–13.15: Jasper Kata: A Nyugati sivatag urának karriertörténete: egy óegyiptomi perszonifikáció és kultusza

13.15–13.30: Szántó Zsuzsanna: Az egyiptomi kereszténység gyökerei

13.30–13.45: Tortoriello Fiorella: A tekenu

13.45–14.00: Végh Zsuzsanna: “Halljon ő ujjongást…” – Észrevételek az abüdoszi Haker-ünneppel kapcsolatban

14.00–14.15: Kelenhegyi Andor: Szarvasmotívum az Ószövetségben

14.15–14.30: Schönléber Mónika: “Zalzala haila” – Ellentmondások a latin és az arab forrásokban

14.30–15.00: Kávészünet

 3. ÜLÉSSZAK: 15.00–16.45

Elnök: FARKAS ZOLTÁN (PPKE)

15.00–15.15: Kovács Viktória: Strabón és a szíriai partvidék hellénisztikus és római topográfiája

15.15–15.30: Hamvas Gábor: Hercules temploma Silius Italicus Punica című eposzában

15.30–15.45: Vajner Balázs: Haditechnika és ókori tudomány

15.45–16.00: Bujdosó Ádám: Tudhatja-e Isten a jövőt? Aquinói Szent Tamás Isten előre tudásáról

16.00–16.15: Lovizer Lilla: Antik újkomédia a középkori Magyarországon

16.15–16.30: Kalotai Noémi: Werbőczy, a levélíró

16.30–16.45: Szebelédi Zsolt: Szófejtések és azok forrásai Cuspinianus Diariumában

A konferencia programja ide kattintva tölthető le .pdf formátumban

Historia Colloquii

Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Classicae Philologiae post annum fatalem 1989 scientiae Europaeae fovendae atque unificandae causa fundatum est. Suboles tum succrescens classicae philologiae Hungaricae particeps fundationis erat. Attamen coeptum valde arduum paulo post defatigatum occidit.

Anno Domini 2006 nihilominus resurrexit et studio novae generationis et subsidio antiquorum fundatorum. Institutio nostra adnititur, ut lucubrationem in plerisque officinis Universitatum Hungaricarum classicae philologiae colendae consecratam adiuvet corroboret augeat. Ne sementis messe opulenta careat, concilium annuale convocatur, quo cives cuiuspiam universitatis non solum classicae, sed etiam Byzantii et medii aevi philologiae, necnon historiae Assyriae et Aegypti ceterorumque imperiorum orientalium studiosi labore artibus liberalibus dedito perseverantes fructus studii inter se communicare possint.

Anno 2007 Collegium de Josepho Eötvös nominatum, anno 2008 Universitas Szegediensis conventu exornato et orationibus in libro editis excelluit, anno autem currenti Universitas de Petro Pázmány nominata colloquio portum praebet. Omnibus, qui mense Maio, diebus 29-30 advenient, portae apertae erunt.

COLLEGIUM HUNGARICUM

SOCIETATIS EUROPAEAE STUDIOSORUM PHILOLOGIAE CLASSICAE

III. országos konferencia

  1. V. 20–21., Szeged, Egyetem utca 2.,

SZTE BTK Kari Tanácsterem

MÁJUS 20. (kedd)

10.30 Megnyitó

11.00–12.30 1. ülésszak

elnök: Wojtilla Gyula

Ábrahám Ádám: Attila: zsarnok vagy példakép? Ransanus és Bonfini Attila-képének összehasonlító elemzése.

Kiss Attila: Germán főisten ábrázolása Kölked-Feketekapú B.85. sírjának csatján.
Egy képi ábrázolás értelmezésének lehetőségei és korlátai.

Hajdú Attila: A császárkultusz kérdése a Kr. u. 1. századi prooemiumokban.

Felföldi Szabolcs: Hermés a Selyemúton? Titkosítási eljárások a belső-ázsiai dokumentumokon.

Ebédszünet

14.00–15.30 2. ülésszak

elnök: Lakatos Bálint

Ligeti Dávid: Az antik historiográfia elemei Istvánffy Miklós Históriájában

Egedi-Kovács Emese: Tetszhalál a középkori francia regényben.

Ikvahidi István: Antik elemek Friedrich Dürrenmattnál.

Ferencz Zsófia: A drámai egység kérdése a görögöknél.

Kávészünet

16.00–17.30 3. ülésszak

elnök: Adorjáni Zsolt

Jutai Péter: Hitelesség és írói szándék viszonya Tacitus Germania című művében.

Lovizer Lilla: Adalékok Vitéz János kancelláriai tevékenységéhez. Két királyi oklevél 1453-ból.

Tóth Iván: Alexandros, az epikus hős.

Vajner Balázs: Anonymi Auctoris: De rebus bellicis. Reformötletek a késő antikvitásból.

Vacsora a Halászcsárdában

MÁJUS 21. (szerda)

9.30–11.00 1. ülésszak

elnök: Jutai Péter

Illés Orsolya: Megjegyzések Ió képi és szöveges ábrázolásához.

Bartos Fruzsina: Álajtók az újbirodalmi nemesi sírokban Thébában.

Szántó Zsuzsanna: Kereszténység és manicheizmus Egyiptomban.

Sövegjártó Szilvia: Kettős accusativus az akkád nyelvben.

Kávészünet

11.30–13.00 2. ülésszak

elnök: Tóth Iván

Illés Imre Áron: A törvény betűje és a törvény szelleme a lex municipialisokban.

Lakos Katalin: A kereskedők gazdasági és társadalmi szerepe a Buddha-kori Indiában.

Széll Gábor: Az 5–6. századi világkrónikák forrásai.

Vajda Olga: Varázslás az ókorban.

Ebédszünet

14.30–16.00 3. ülésszak

elnök: Farkas Zoltán

Farkas Anna: A se visszaható névmás mint az alanyazonosság kifejezője a latin nyelvben.

Berkes Lajos: Egy fejezet Lukianos bizánci utóéletéből: a pseudo-lukianosi Timarion.

Kiss Béla: Fasti a XVIII. századból.

Lakatos Bálint: Pelei Tamás Erasmus-kötetének glosszái.

Kávészünet

16.30–18.00 4. ülésszak

elnök: Mészáros Tamás

Adorjáni Zsolt: A Kharis tekintete Pindarosnál.

Horváth Erika: Mítikus királykép a latin nyelvű lengyel krónikákban.

Torda Balázs: A Thalés-karakter.

Preseka Diotima: Brutus János Mihály, egy velencei humanista Báthory udvarában.

Collegium Hungaricum

Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae

  1. országos konferencia
  2. április 13.

Eötvös József Collegium

Konferenciakötet letöltése

Képek letöltése (zip)

9:00 Megnyitó: Horváth László
9:30-11:00: 1. ülésszak
elnök: Horváth László

Lakatos Bálint: Pannoniae luctus – egy humanista antológia és a Habsburg–lengyel törökellenes összefogás kísérlete, 1544
Ligeti Dávid: III. Alexandros és birodalma Livius Róma-képében
Ötvös Zsuzsa: Janus Pannonius Vocabulariuma
Juhász Erika: Solón, a salamisi követ
Berkes Lajos: Stílus és propaganda. Caesar prózaritmusa a Bellum Gallicum VII. könyvének alapján
Egedi-Kovács Emese: A rejtélyes görög könyv Chrétien de Troyes regényében

 Kávészünet

11:30-13:00: 2. ülésszak
elnök: Pap Levente

Nédli Balázs: Catullus és Babits, a fordító
Lakos Katalin: Újabb kérdések a buddhizmus kutatásában
Vajda Olga: Anya- és dajkaistennők Pannoniában
Széll Gábor: Hydatius, az V. század gallaeciai krónikása
Illés Imre Áron: Egy mellőzött konjektúra a lex Irnitana 27. caputjában
Tóth Iván: Apologia Alexandru: Alexandros Thébai elleni hadjárata Arrhianosnál (An. 1, 7–9)

 Ebédszünet

14:00-15:30: 3. ülésszak
elnök: Mayer Gyula

Kozák Dániel: Thébai költői: Statius és Pindaros
László Emese: A pontosi Hérakleidés elveszett Peri poiétikés kai tón poiétón című művéről
Tóth Anita: Mágikus halottkeltések Apuleius Metamorphosesében
Fodor Krisztina: Tres Galliae romanizációja a feliratok tükrében
Preseka Diotima: A Fasti és az idő
Jutai Péter: A Metamorphoses Daedalus-történetének földrajzi megközelítése
Acél Zsolt: Midas király ítélete Ovidius Metamorphoses című művében

 Kávészünet

16:00-17:30: 4. ülésszak
elnök: Farkas Zoltán

Könczöl Miklós: Pleonexia és rétorika
Schäffer György: A rhétoriké techné fogalma Michaél Psellosnál
Könczöl-Kiss Erzsébet: Kép és szöveg Philostratosnál
Marton József: A reneszánszkori fordításelmélet sajátosságai Leonardo Bruni műveiben
Bujdosó Ádám: Nicolaus e Mirabilibus az előre elrendelésről
Adorjáni Zsolt: Lucanus görög műveltsége

 Állófogadás