+36-1-460-4481

Behívottak listája

A szóbelire behívottak listája itt érhető el!

Gratulálunk a felsorolt hallgatóknak, akik sikerrel túljutottak a megmérettetés első fordulóján!

FONTOS TUDNIVALÓK:

Amennyiben még nem kapott kellő tájékoztatást az egyetemi képzési rendszerről, szeretnénk felhívni a figyelmét az ELTE Tanulmányi Szabályzatára, mely szerint a diszciplináris képzésben résztvevők közül csak az kaphat BA, BSc diplomát, aki a fő szakja mellett elvégez egy ún. minor képzést is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az a hallgató, aki nem osztatlan tanárképzésben vesz részt, egy másik szakon is elkezdi felvenni a tanegységeket. Nyomatékosan kérjük, hogy a felvételire úgy jelenjenek meg, hogy már körvonalazódik Önökben az elképzelés, hogy milyen minoros tanegységek elvégzését kezdik meg szeptembertől. Ez az információ az Önök érdekét szolgálhatja az egyes műhelyekbe történő besorolás során.

Mindenkinek, aki szállást igényelt, módunkban áll szállást biztosítani.

Kérjük, ágyneműhuzatot hozzanak magukkal! A szálláskérelem vasárnap, hétfő és kedd éjszakákra szól, megosztásra nincs mód. A három éjszaka együttes ára 1500 Ft.

Emlékeztetni szeretnénk, hogy a jelentkezés során csatolt dokumentumok eredeti példányát (beleértve az önéletrajzot is) és a nyelvvizsga-bizonyítványok ill. versenyeredmények igazolásait a felvételire hozzák magukkal. Ezeket a bizottságok elé — behívásuk előtt közvetlenül — maguk fogják beadni.

Megjelenés: alkalomhoz illő ruhában.

 

Időpontok:

1) A kétnapos felvételit Horváth László, a Collegium igazgatója nyitja meg augusztus 22-én (hétfő) 10.00 órakor a kerti sportpályán (rossz idő esetén a tornateremben).

2) A szakmai bizottságok (több teremben, párhuzamosan zajló) felvételijét követően az igazgatói iroda folyosóján kifüggesztjük azon bentlakó helyre (!) felvételizők szakonkénti névsorát (1-3 fő), akiket a bizottságok igazgatói elbeszélgetésre javasolnak. (A szakmai felvételi rangsora mindemellett nem jelent automatikus felvételt.) Kérjük, figyeljék ezt a táblát és, ha meglátják nevüket, azonnal jelentkezzenek az igazgatói beszélgetésre! Az igazgatói beszélgetések augusztus 22-én és 23-án folyamatosak. (A bejáró felvételizők kizárólag szakmai és diákbizottsági meghallgatáson vesznek részt. A felvételi eredményről a honlapon kapnak tájékoztatást legkésőbb augusztus 26-án.)

3) Az igazgatói meghallgatások végeztével, augusztus 23-án legkésőbb 22.00 órakor függesztjük ki az igazgatói hirdetőre azon hallgatók névsorát, akiket részint a másnapi (augusztus 24.) „fejkopogtatásra” várunk, részint az Igazgató úr közvetlenül (a „fejkopogtatás” nélkül) felvételre javasol a tanári értekezletnek. Kérjük, figyeljék a táblát!

A két nap alatt a hallgatói Választmány színes programokkal igyekszik hangulatossá tenni a felvételit. Ha részt kívánnak venni a felajánlott (nem kötelező) programokon, hozzanak magukkal sportfelszerelést is.

Az alábbiakban találják a Választmány ajánlásait:
A felvételi programok menete, beosztása

Az Eötvös Collegium Felvételi facebook eseménye