+36-1-460-4481

ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem

2013

2013. július 9 – 14.

2013-ben – immár hagyományőrző jelleggel – július 9. és július 14. között harmadik alkalommal rendezte meg az ELTE a sikeres Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem című programsorozatát.

A program céljai továbbra sem más, minthogy a határon túli magyar hallgatók számára lehetővé tegyük, hogy az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. A szakmai képzésen túl színes kulturális programok szervezésével biztosítottuk, hogy megismerhessék a főváros nevezetességeit.

A nyári egyetem tradicionálisan idén is négy témában indult. A diákok közt továbbra is népszerű szekció, a Humántudományi Szekció ebben az évben „Szaknyelvek, szakmák nyelve” címmel szervezett előadássorozatot, melyen az összes 133 fő hazánkba érkező diák közül 28 fő vehetett részt.

A humántudományi szekció 2013-as évi programja a következő volt:

„Szaknyelvek, szakmák nyelve”

2013. július 9., kedd
(Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13, 016-os terem)
Szakmai felelős: Laczkó Krisztina, EC Magyar műhely vezetője
13.30―14.30 Laczkó Krisztina: Szaknyelvi helyesírási kérdések
15.00―16.00 Mártonfi Attila: Nyelvi gyakorlatok a szaknyelvek köréből

2013. július 10., szerda
(Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13, 018-os terem)
Szakmai felelős: Győri Róbert, EC Mendöl Tibor Földrajz- és Földtudományi műhely vezetője
9.00 – 10.30: Fazekas Péter: Ember és környezet.
11.00 – 12.30 Csuta Virág Regina (ELTE EJC Társadalomtudományi –  Földrajz Műhely): Informatika – Földrajz – Társadalom, avagy a digitális térképezés lehetőségei a társadalomtudományokban
12:30 – 14:00 – ebédszünet
14.00 – 16.00: Lukács Tamás: Látogatás és gyakorlat az ELTE ásványtárban

2013. július 11., csütörtök
(Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13, 016-os terem)
Szakmai felelős: Bozsonyi Károly műhelyvezető (EC Társadalomtudományi Műhely)
9:00 – 9:55 Krasznai Zoltán, PhD (Kutatási programfelelős, Európai Bizottság, Kutatási és Innovációs    Főigazgatóság, Brüsszel, Belgium): Horizon 2020: Bölcsész- és társadalomtudományok az új európai    kutatási keretprogramban
10:00 – 10:55: Milován Orsolya (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárság    Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztályának vezetője): A nemzetpolitika aktuális kérdései
11:00 – 11:55: Horváth Ágoston (ELTE EJC Társadalomtudományi Műhely): Társadalompolitika története    egy szociológus szemével: a szocialista településpolitika társadalomszerkezeti hatásai
12:00 – 12:55 – ebédszünet
13:00 – 13:55: Havrancsik Dániel (ELTE TáTK szociológia PhD): Kultúra, civilizáció, társadalom
14:00 – 14:55 Megadja Gábor (ELTE ÁJK politikatudomány PhD): A törvény uralma és a bíráskodás    társadalomfilozófiai szemszögből
15:00- 15:55 Ditzendy Orsolya (ELTE EJC Társadalomtudományi Műhely vezető tanár, BCE Szociológia és    Szociálpolitika PhD): Matematikai alapú modellek a társadalomban: a lopás mint társadalomrendező elv

2013. július 12., péntek
(Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13, 016-os terem)
Szakmai felelős: Boros Lili, EC Szlavisztika Orosz műhelyének vezetője és Mészáros Tamás, EC Bollók János Klasszika-filológia műhely vezetője
Intermedialitás és nyelvhasználat
8:15-9:45 Boros Lili: A nevek szemantikája, a hős és a név kapcsolata a művészi szövegben
9:45-11:45 Kocsis Géza: A zene nyelvének ábrázolási lehetőségei 19. századi orosz irodalmi alkotásokban
11:45 – 13:30 – ebédszünet
13.30―14.30 Mészáros Tamás: Természettudomány és filológia, szaknyelvi kérdések
15.00―16.00 Juhász Erika: Interdiszciplináris kutatások a klasszika-filológiában

2013. július 13., szombat
(Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13, , 016-os terem)
Szakmai felelős: Fejérvári Boldizsár, EC Angol-amerikai műhely vezetőtanára és Faragó-Szabó István, az EC Filozófia műhely vezetője
9.30-11.00 Fejérvári Boldizsár: Fordítás és nyelvi sokszínűség angol szakszövegekben
11.00-12.30 Sántha Ferencné: Nyelvtanítás – nyelvtani szakszavak nélkül?
12:30 – 14:00 – ebédszünet
14.00-14.45 Tóth Olivér István: A természet nyelvének keresése – Hegel természetfilozófiája
15.00-15.45 Takó Ferenc: Kína fordítva – Az újkor Kína-képe terminusokban
16.00-16.45  Corsano Dániel és Kapelner Zsolt: Test-lélek vetélkedő