+36-1-460-4481

ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem

2012

2012. július 9 – 14.

2012-ben – immár hagyományőrző jelleggel – július 9. és július 14. között második alkalommal rendezte meg az ELTE a sikeres Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem című programsorozatát.
A program céljai változatlanul az, hogy a határon túli magyar hallgatók számára lehetővé tegyük, hogy az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. A szakmai képzésen túl színes kulturális programok szervezésével biztosítottuk, hogy megismerhessék fővárosunk nevezetességeit. A szakmai program magas színvonalát jeles oktatók felkérésével biztosítottuk.
A nyári egyetem idén is négy témában indult. Az egyik legnépszerűbb szekció, a Humántudományi Szekció ebben az évben „Többnyelvűség a humán és természettudományokban” címmel szervezett előadássorozatot, melyen az összes 134 fő résztvevő hallgató közül 29 fő bölcsész diák vehetett részt.

A humántudományi szekció 2012-es évi programja a következő volt:

„Többnyelvűség a humán- és természettudományokban”

2012. július 9., hétfő
(ELTE lágymányosi campus Déli ép. “Adatbázis” labor [00-807] az alagsorban)
Számítógépes nyelvészet és a nyelvtechnológia
Szakmai felelős: Csörnyei Zoltán műhelyvezető (EC Informatika Műhely)
14.00―15.30 Prószéky Gábor (felkérése folyamatban): Számítógépes nyelvészet, gépi fordítások
16.00―17.30 Műhelymunka (irányítják: Csörnyei Zoltán és Kovács Györgyi)

2012. július 10., kedd
(Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13, 018-os terem)
A nyelvhasználat jellegzetességei
Szakmai felelős: Feldné Knapp Ilona az EC Cathedra Magistrorum vezetője
8.15―9.45 Feldné Knapp Ilona: Kommunikáció a tudományok világában több nyelven
10.15―11.45 Feldné Knapp Ilona: A szóbeli tudományos nyelvhasználat jellegzetességei
14.00―15.30 Kertes Patrícia: Az írásbeli tudományos nyelvhasználat jellegzetességei
16.00―17.30 Műhelymunka

2012. július 11., szerda
(Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13)
“Többnyelvű” társadalom a matematikában
Szakmai felelős: Bozsonyi Károly műhelyvezető (EC Társadalomtudományi Műhely)
8.15―9.45 Bozsonyi Károly – Statisztika a társadalomtudományokban
10.15―11.45 Tóth Gergely – A statisztika térbeli vonatkozásai
14.00―15.30 Gyakorlat 1: Kmetty Zoltán – Bevezetés az SPSS program használatába és Tóth Gergely – Bevezetés az ArcView program használatába – hogyan ábrázoljuk, amit kiszámoltunk? – csoportbontás

2012. július 12., csütörtök
(Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13)
Kétnyelvűség-többnyelvűség. Az ókori minta a középkori és a reneszánsz olasz kultúrában
Szakmai felelősök: Mészáros Tamás műhelyvezető (Bollók János Klasszika-filológia műhely) és Falvay Dávid műhelyvezető helyettes (EC Olasz műhely)
9.30-10.45 Az Olasz Műhelyben folyó szakmai munka, és kutatási projektek bemutatása (Ludmann Ágnes, műhelytitkár, Falvay Dávid, TÁMOP kutatók)
11-11.45 Fordítás és nyelvi sokszínűség régi olasz szövegekben (később kijelölendő oktató)
12-12.45 Paleográfiai gyakorlat: olasz nyelvű kéziratok (Falvay Dávid)
14.00-14.45 Juhász Erika: Ókori nyelvek és kultúrák: a “nyugat”
15.00-15.45 Mészáros Tamás: Klasszika-filológia az Eötvös Collegiumban

2012. július 13., péntek
(Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13)
A többnyelvűség helyzetei Franciaországban és a szláv irodalmi kultúrában
Szakmai felelős: Vargyas Brigitta vezetőtanár (Aurélien Sauvageot – francia műhely) és Kroó Katalin műhelyvezető (Szlavisztika műhely)
8.15―9.45 Vargyas Brigitta: A többnyelvűség megjelenési formái Franciaországban
10.15―11.45 Irodalmi kitekintés: a többnyelvűség kérdése, illetve az ehhez való viszonyulás megjelenítése a francia irodalomban
14.00―15.30 Kroó Katalin: szláv nyelvi sokszínűség
16.00―17.30 Műhelymunka (szláv nyelvi szövegek kontrasztív vizsgálata).