+36-1-460-4481

Collegiumi díjak, elismerések

Az Eötvös Collegium kurátora az igazgató személyi javaslatai alapján a kuratórium támogatásával — a régebbi collegiumi gyakorlatot felelevenítve — az őszi ünnepi közgyűlésen Eötvös Collegiumért emlékérmet adományoz a Collegium önzetlen támogatóinak. Köszönetünket három területen fejezzük ki: “külfilosz”, azaz nem collegista, “öreg collegista”, azaz korábban végzett növendék és “távozó collegista”, azaz a Collegiumból kiköltöző collegista kategóriákban.

Emlékérmet kaptak:

2009. szeptember:
Szabó Zoltán (az FDSZ ELTE elnöke)
Szabó András (az EC egykori könyvtárosa)
Gyuris Ferenc (az EC Mendöl Tibor földrajz- és földtudományi műhely seniora)

2010. szeptember:
Forgács József és Rétfalvi Gábor (az ELTE Műszaki Osztályának vezető munkatársai)
Szövényi Zsolt (az OKM főosztályvezetője)
Tóth Károly (az EC Történész műhely seniora)

2011. szeptember:
Kozma László (az ELTE IK dékánja)
Sántháné Gedeon Mária és Gintli Tibor (az EC Angol-Amerikai műhely és az EC Magyar műhely leköszönő vezetői)
Lócsi Levente (az EC Informatika műhely seniora)

2012. június 4-én:
François Laquièze (a Budapesti Francia Intézet igazgatója)
Bernard Le Calloc’h professzor

2012. szeptember:
Borsodi Csaba (az ELTE oktatási rektorhelyettese)
Szvorák Katalin művésznő
ifj. Arató György (az EC levéltárosa) és Rovó Petra (az EC Biológia-kémia műhely vezetőtanára)

2013. szeptember 19-én:
Szabics Imre (az Aurélien Sauvageot műhely tiszteletbeli elnöke)
Huszár Kristóf és Tóth Olivér „távozó collegisták”

2013. szeptember 21-én:
Susanne Bachfischer (az Osztrák Kulturforum igazgatója)

2013. október 29-én:
Elisabeth Kornfeind (az Osztrák Kulturforum leköszönt igazgatója)

2014. szeptember 25-én:
Cséri Tamás és Kocziha Péter „távozó collegisták”
Farkas Zoltán, a Történész műhely műhelyvezetője: 2006-2013
Sipos Enikő, Zámboriné Fikó Katalin és Mátyás Eszter (titkárságvezető) az Eötvös Colleigum hivatástörténete című állandó kiállítás berendezői

2014. október 17-én:
Gina Giannotti (a Budapesti Olasz Intézet igazgatója)

2015. szeptember 3-án (Eötvös József-nap):
Benyó Krisztián “távozó collegista”
Csörnyei Zoltán, az Informatika műhely alapító vezetője 2004-2015 között
Dinyés Soma az Ars Longa Consort csoport (zenekar) vezetője
Dezső Tamás prodékán (ELTE Bölcsészettudományi Kar)
Peter Schreiner bizantinológus, professor emeritus

2016. szeptember 2-án (Eötvös József-nap):
Jutai Péter, olvasó-szerkesztő, tördelő
Hudecz Ferenc prorektor (a Biológia-kémia műhely leköszönt vezetője)
Kecskeméti Gábor igazgató (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)
Takó Ferenc „távozó collegista”

2017. szeptember 4-én (Eötvös József-nap):
Noszkó Ilona Éva

borsos-plakett