+36-1-460-4481

Spanyol műhely

Műhelyvezető: FAIX DÓRA
Műhelytitkár: Sinka Andor Dénes

A műhelyről

A 2009-ben megalapított Spanyol műhely az Eötvös Collegium spanyol szakos diákjainak képzését egészíti ki. Tagjai számára olyan – az egyetemi órák közé illeszkedő, illetve azokon felüli – szemináriumokon és rendezvényeken biztosítja a részvételt, amelyek célja a diákok érdeklődésének felkeltése, nyelvi és tárgyi ismereteik elmélyítése, végül, de nem utolsósorban, az önálló kutatómunkára való nevelés, valamint a publikálásra való felkészítés. A műhely másik meghatározó mozzanata az interdiszciplinaritás: az irodalmi párhuzamok vizsgálata mellett a tematika része a modern és a kortárs spanyol művészeti háttér, illetve a különböző művészeti ágakban (zene, fotográfia, festészet, stb.) megnyilvánuló párhuzamok, jelenlétek is.

Az órák kis létszámú szemináriumi keretek között, az Eötvös Collegiumban vagy külső helyszínen (például múzeumban, a Cervantes Intézetben, egyéb kulturális intézményben) zajlanak, az óraadásra felkért oktatók pedig az Eötvös Collegium szellemiségét képviselő kiváló szakemberek (tanárok, tudósok, fordítók, stb.), akikkel az egyetemi képzés során a hallgatók különböző okok miatt valószínűleg nem találkozhatnak. A műhelyfoglalkozások mellett kiemelkedő szerepet tölt be az önálló kutatómunka, a témákra való egyéni felkészülés, valamint a külső helyszínekre szervezett események megvitatása, elemzése, a foglalkozás eredményeinek leírása.

A műhely tagjai

A képekre, a táblázatban pedig a nevekre kattintva olvasható a tagok bemutatkozása.

Gaál Zoltán Kristóf

   

További tagok

 

Bartha Diána szociológia BA II.
Fazekas Boglárka Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvészet Doktori program
Fazekas Gábor Humánökológia MA I.
Kasuba Ágnes Rebeka angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT II.
Lápossy Rita Romanisztika (spanyol) BA I.
Óvári Kitti angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT III.
Sinka Andor Dénes angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT I.
Szántó Hanna angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT III.
Tóth Zsuzsa Veronika matematikatanár, spanyol nyelv és kultúra tanára OT III.
Vezekényi Fanni angol nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára OT I.

Korábbi tagok

 • Almás Zsófia
 • Bálint Zsuzsa
 • Baglyosi Leona
 • Bátyai Attila
 • Hajdú Anna
 • Kolak Fatma
 • Lovass Edina
 • Sum Viktória
 • Varju Kata

Kurzusaink

2016/2017. tavaszi félév:

 • A spanyol nyelvtudomány aktuális kérdései
 • Spanyol-magyar párhuzamok

2016/2017. őszi félév:

 • Modern, ill. kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 2.
 • A mai spanyol irodalomkritika előzményei 2.

2015/2016. tavaszi félév:

 • Spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata
 • Magyar irodalom a mai spanyol könyvpiacon
 • Az újlatin nyelvtudomány aktuális kérdései

2015/2016. őszi félév:

 • A spanyol irodalom korszakai
 • Spanyolország történelmének és művelődéstörténetének fejezetei 1.
 • Az újlatin nyelvtudomány aktuális kérdései

2014/2015. tavaszi félév:

 • A spanyol kultúra fejezetei 2.
 • A modern és kortárs spanyol irodalom fordítása

2014/2015. őszi félév:

 • A spanyol kultúra fejezetei
 • Az Ibériai-félsziget irodalma spanyolul és magyarul

2013/2014. tavaszi félév: 

 • Akadémiai írás 2.
 • Spanyol-magyar kulturális összefüggések

2013/2014. őszi félév:

 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 3.
 • Spanyol szaknyelv a XXI. században

2012/2013. tavaszi félév:

 • A polgárháború utáni spanyol irodalom
 • Nyelvi kölcsönhatások az Ibériai-félszigeten

2012/2013. őszi félév:

 • Spanyol irodalom Magyarországon
 • Spanyolország történelmének és művelődéstörténetének fejezetei 2.

2011/2012. tavaszi félév

 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 3.
 • Akadémiai írás

2011/2012. őszi félév:

 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 3.
 • Spanyolországi nem spanyol nyelvek és kultúrák

2010/2011. tavaszi félév:

 • Modern és kortárs spanyol irodalomkritika
 • Spanyol-magyar irodalmi kapcsolatok

2010/2011. őszi félév:

 • A mai spanyol irodalomkritika előzményei 2.
 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 2.

2009/2010. tavaszi félév:

 • A mai spanyol irodalomkritika előzményei 1.
 • Modern, illetve kortárs spanyol szerzők műveinek/életművének vizsgálata 1.

2009/2010. őszi félév:

 • Spanyolország történelmének és művelődéstörténetének fejezetei 1.
 • A modern és kortárs spanyol irodalom fordítása