+36-1-460-4481

Magyar műhely

Műhelyvezető: LACZKÓ KRISZTINA
Irodalmi kabinet: VADERNA GÁBOR
Nyelvészeti kabinet: LACZKÓ KRISZTINA, TÁTRAI SZILÁRD

Műhelytitkár: BALLAGÓ JÚLIA (julia.ballago@gmail.com)

A műhelyről

Az Eötvös Collegium Magyar műhelye a Collegium egyik legnagyobb tradícióval rendelkező szakmai műhelye. A műhely legfontosabb célja, hogy a Collegium hagyományainak megfelelően hatékonyan támogassa a legtehetségesebb hallgatók szakmai-tudományos előmenetelét, lehetőséget adjon a termékeny tudományos diskurzust biztosító műhelymunkára, és ideális légkört biztosítson ahhoz, hogy a műhely tagjai az egyetemi képzés nyújtotta lehetőségeken túl a legteljesebb mértékben elmélyüljenek az egyes diszciplínákban.

A Magyar műhely a tagok érdeklődésének megfelelően két kabinettel működik: az Irodalmi kabinettel, amelyet Vaderna Gábor vezet, illetve a Nyelvészeti kabinettel, amelynek vezetője Laczkó Krisztina, aki egyben a teljes Magyar műhely vezetője, valamint a Collegium aligazgatója is. A két kabinet működése azonban korántsem elszigetelt egymástól, sőt valójában a kabinetek elválaszthatatlanul függnek egymástól. A műhely tagjai ugyanis rendszerint részt vesznek a műhelynek mind az irodalmi, mind pedig a nyelvészeti kurzusain, hiszen a két tudományterület között megannyi átjárás, érintkezési pont lehetséges, az egyik nem művelhető magas szinten a másik kellően alapos ismerete nélkül. Így a két kabinet tagjai csak az alapján különböztethetők meg, hogy egyéni kutatásuk irodalmi vagy nyelvészeti tematikájú.

A Magyar műhely igyekszik minél inkább sokrétű lehetőségeket adni a tudományos elmélyülésre. Ennek egyik legfontosabb módja a műhelykurzusok szervezése. Állandó műhelykurzusunk a Vitakör elnevezést viseli, amely a valódi műhelymunka színtere: a heti rendszerességgel összehívott alkalmakkor egy-egy műhelytag aktuális kutatási témáját vitatjuk meg, sok esetben meghívott vendég, a téma valamely jeles szakértője jelenlétében, illetve olyan problémafelvetéseket helyezünk a diskurzus középpontjába, amelyek valamely irodalmi, kultúratudományos vagy egyéb felvetés köré szerveződnek.

Minden félévben szervezünk olyan szemináriumokat, amelyekre külön ebből a célból kérünk fel neves egyetemi oktatókat, akik csak a Magyar műhely tagjainak tartanak foglalkozást. A tematikát ezeken a kurzusokon a műhelytagok érdeklődéséhez igazítjuk, ezzel teremtve lehetőséget arra, hogy egy-egy témakörben minél átfogóbb ismeretekre tehessenek szert.

A kis létszámú szemináriumok mellett azonban legalább ugyanilyen fontos az is, hogy a tudományos élet más színterein is minél nagyobb gyakorlatot szerezzenek a műhelytagok. Ennek megfelelően éves, illetve kétéves rendszerességgel szervezünk – nem csupán az Eötvös Collegisták, de más egyetemek hallgatói számra is nyitott – tudományos konferenciákat. A Collegium falai kétévente adnak otthont a Magyar műhely tematikus konferenciájának: 2014-ben Átjárások–áthallások címmel szerveződött nagy sikerű hallgatói konferencia, amelynek legfontosabb célkitűzése a különböző tudományterületek képviselői közötti termékeny párbeszéd volt, 2012-ben pedig Esztétika–Etika–Politika címmel rendeztünk műhelykonferenciát. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a tehetséges hallgatók szakmai közönség előtt adhassanak számot önálló kutatásaikról.

Azt szeretnénk azonban, hogy a fiatal kutató- és tanárjelölteknek ne azonnal egy „nagy” konferencián kelljen megtartaniuk első konferencia-előadásukat, ezért 2013 óta minden év májusában megszervezzük a kifejezetten elsőéves egyetemistáknak szóló Juvenália minikonferenciát, ahol a résztvevők családias körülmények között, de mégis szakmai közönség előtt számolhatnak be az első egyetemi év tapasztalatairól.

A Magyar műhely számára kiemelten fontos a fiatal műhelytagok segítése, első lépéseik támogatása. Évek óta jól működő tutorálási rendszerünkben a felvételi után minden elsőéves kap maga mellé egy felsőbb éves tutort, aki egy éven át segít neki eligazodni a szakkollégiumi létben, elvezeti első önálló kutatási témájának a megtalálásához, és segít neki felkészülni az év végi Juvenália konferenciára is. A tutori rendszer azonban nem csupán szakmai segítséget nyújt a legfiatalabbaknak, hanem hozzájárul a Műhely közösségének összekovácsolódásához is. A Magyar műhely ugyanis nemcsak inspiratív szakmai közegként, de baráti közösségként is működik.

A Magyar műhely szabályzata innen érhető el, Curriculuma pedig innen.

 

Facebook-oldal:

https://www.facebook.com/magyarmuhely/

 

Aktuális:

V. Juvenália konferencia

Minden információ a konferencia nevére kattintva érhető el.

 

 

A műhely tagjai

 

A képekre, a táblázatban pedig a nevekre kattintva olvasható a tagok bemutatkozása.

Ballagó Júlia

Bass Judit

Farkas Flóra

Cser Nóra

Kukri Márta Mária

Kovács Dominik

Kovács Viktor

Sebestyén Ádám

Szabó Gergely

Varga Virág

Zöllner Anna Júlia

 

 

 

További műhelytagok

Név Szak, évfolyam Státusz
Bajzát Tímea Borbála magyar BA I. bentlakó
Ballagó Márton magyar BA I. bentlakó
Fazekas Boglárka Nyelvtudományi Doktori Iskola bejáró
Havasi Zsuzsanna magyar – magyar mint idegen nyelv tanári MA I. bejáró
Kovács Dominik magyar BA I. bejáró
Kovács Viktor magyar BA I. bejáró
Markó Anita Irodalomtudományi Doktori Iskola bejáró
Mosa Diána magyar-francia tanári MA I. bejáró
Muraközy Virág magyar-történelem osztatlan tanári I. bejáró
Róth Judit magyar mint idegen nyelv tanári MA II., Irodalomtudományi Doktori Iskola bejáró
Sitkei Dóra hungarológia MA II., Nyelvtudományi Doktori Iskola bejáró
Szabó Adrienn magyar BA I. bentlakó
Szabó Csanád magyar BA I. benlakó
Szemes Botond Bálint irodalom- és kultúratudomány MA II. bejáró
Beszkid Judit irodalom- és kultúratudomány MA II. bejáró

 

A Magyar műhely alumnusai:

Ádám Zsófia, Balga Nóra, Barcsi Esztella, Barna Orsolya, Bátori Anna, Boros Mirjam, Bucsics Katalin, Demeczky Ádám, Dobszay Balázs, Evellei Kata, Fodor Orsolya, Förköli Gábor, Gór Zsófia, Gyöngyösi Megyer, Hajdú Anna, Hantó Réka, Hercsel Adél, Hrozik Adél, Inzsöl Kata, Káplár Péter, Kis Orsolya, Kiss Dóra, Kustos Júlia, Kovács Györgyi, Kovács Veronika, Kutor András, Lengyel Imre Zsolt, Machó Zsófia, Máhr Borbála, Magyary Anna, Melhardt Gergő, Mokos Judit, Muntag Vince, Papp Ágnes Veronika, Pásztor Diána, Petykó Márton, Pipicz Andrea, Rab Fanni, Rédey János, Szandtner Veronika, Szilvási Viktória, Takács Dóra Ildikó, Tardy Anna, Tóth-Czifra Júlia, Tóth Károly, Varga Kitti, Varga Nóra

 

 

Kimagasló eredmények:

OTDK-eredmények:

 

Név OTDK Szekció Helyezés
Muntag Vince XXXII. OTDK (2015) Színháztudomány I.
Szabó Gergely XXXII. OTDK (2015) Szociolingvisztika I.
Szemes Botond XXXII. OTDK (2015) A XX. század első felének magyar irodalma I. II., különdíj
Melhardt Gergő XXXII. OTDK (2015) A XX. század első felének magyar irodalma II. III.
Varga Nóra XXXII. OTDK (2015) Színháztudomány III.
Ádám Zsófia XXXII. OTDK (2015) Filozófia III.
Evellei Kata XXXI. OTDK (2013) Szövegtan, stilisztika, alkalmazott nyelvészet I.
Muntag Vince XXXI. OTDK (2013) Dráma és színház I.
Tardy Anna XXXI. OTDK (2013) Modern magyar irodalom I.
Petykó Márton XXXI. OTDK (2013) Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet II.
Takács Dóra XXXI. OTDK (2013) Kortárs magyar irodalom III.
Inzsöl Kata XXXI. OTDK (2013) Modern magyar irodalom különdíj
Tóth-Czifra Júlia XXX. OTDK (2011) Modern magyar irodalom I.
Bátori Anna XXX. OTDK (2011) Klasszikus magyar irodalom II.
Bucsics Katalin XXX. OTDK (2011) Kortárs magyar irodalom II.
Petykó Márton XXX. OTDK (2011) Alkalmazott nyelvészet II.
Petykó Márton XXX. OTDK (2011) Pszicholingvisztika, kognitív nyelvészet, beszédkutatás II.
Lengyel Zsolt Imre XXIX. OTDK (2009) A XX. század első felének magyar irodalma I., különdíj
Förköli Gábor XXIX. OTDK (2009) Régi magyar irodalom III., különdíj

 

Köztársasági ösztöndíjasok:

A köztársasági ösztöndíjat elnyert műhelytagok névsora elérhető innen.

 

Aktuális kurzusok

2016/2017 – II. félév:

Diskurzuselemzés – Hámori Ágnes, Laczkó Krisztina 

Irodalomelmélet – Vaderna Gábor

Költészet és gondolkodás a modern líraelméletben – Molnár Gábor Tamás

Nyelvészeti kutatószeminárium – Simon Gábor

Vitakör – Vaderna Gábor

 

2016/2017 – I. FÉLÉV:

Az irónia pragmatikája – Tátrai Szilárd

Az Újhold költői – Bartal Mária

Funkcionális nyelvészeti kutatószeminárium – Laczkó Krisztina 

Kortárs irodalom oktatása a középiskolában – Vaderna Gábor 

Nyelv és nem – Bodó Csanád, Dér Csilla

Nyelvészeti proszeminárium – Simon Gábor

Vitakör – Vaderna Gábor 

 

Konferenciáink:

 (részletek az egyes konferenciák nevére kattintva érhetők el)

Találkozások – Konferencia a Magyar műhelyben – 2016. november 18–19. — fotók: itt

IV. Juvenália Konferencia (elsőéves egyetemistáknak) – 2016. május 6.  — fotók: itt

III. Juvenália Konferencia (elsőéves egyetemistáknak) – 2015. május 8.  — fotók: itt

Átjárások–áthallások – 2014. november 7–9.  — fotók: itt

II. Juvenália Konferencia (elsőéves egyetemistáknak) – 2014. május 9.

Juvenália Konferencia (elsőéves szakkollégistáknak) – 2013. április 26.

Esztétika–Etika–Politika – 2012. november 3–4.

 

Kiadványaink:

Átjárások-áthallások

 • szerk. Hantó Réka, Muntag Vince, Melhardt Gergő, Varga Nóra, Budapest, Eötvös Collegium, 2016.
 • A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: kettő–három

 • szerk. Melhardt Gergő, Szabó Gergely, Budapest, Eötvös Collegium, 2016.
 • A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Elmélet és módszer

 • szerk. Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd, Budapest, Eötvös Collegium, 2014.
 • A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Juvenália: egy

 • szerk. Szilvási Viktória, Varga Nóra, Budapest, Eötvös Collegium, 2014.
 • A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Hétfő este a Ménesi úton: Tizenhat beszélgetés kortárs írókkal

 • szerk. Förköli Gábor, Gintli Tibor, Inzsöl Kata, Budapest, Eötvös Collegium, 2013.
 • A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Esztétika–Etika–Politika

 • szerk. Gyöngyösi Megyer, Inzsöl Kata, Budapest, Eötvös Collegium, 2013.
 • A teljes kötet elérhető ide kattintva.

Az ismert és az elismert

 • szerk. Lengyel Imre Zsolt, Budapest, Ráció Kiadó, 2009.

 

Vendégeink – 2015-től:

(részletek az egyes események címére kattintva érhetők el)

Nyelvészeti önképzőkör” című előadás-sorozat:

2015. október 15. – Bodó Csanád: Nyelv és dzsender

2015.november 19. – Ladányi Mária: Zsilka János szerves-dialektikus nyelvelmélete: jellemzők és előremutató vonások

2015. december 3. – Heltai János Imre: „Ha kérdeznek valamit, hogy ezt csináld, akkor csá” – Roma/cigány fiatalok beszédmódjai és iskolai esélyei

2016. február 23. – Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben

2016. március 8. – Pléh Csaba: A nyelv információelméleti megközelítése – Magyar pszicholingvisztikai példák a szófelismerés, az alaktan és a szótári szerveződés területéről

2016. április 5. – Domonkosi Ágnes: A társas deixis változatai és működése

2016. október 3. – Kugler Nóra: A természetes episztemológia és a nyelvészeti kategóriák

2016. december 12. – Kuna Ágnes: A nyelv története a szövegtípusok története (?)

 

Irodalmi kerekasztal-beszélgetés:

2015. december 4. – Péterfy Gergely, Tátrai Szilárd, Vaderna Gábor: „Élve boncolás” – beszélgetés a Kitömött barbár című regényről

 

Korábbi évek vendégei:

Bajtai András, Balázs Attila, Dragomán György, Dunajcsik Mátyás, Erdős Virág, Esterházy Péter, Evellei Kata, Farkas Tamás, Ferdinandy György, Garaczi László, Gósy Mária, Görgey Etelka, Haader Lea, Háy János, Jákfalvi Magdolna, Kabai Lóránt, Karafiáth Orsolya, Kemény István, Krasznahorkai László, Krusovszky Dénes, Kukorelly Endre, Kulcsár Szabó Ernő, Laczkfi János, Laczkó Krisztina, Ladányi Mária, Madas Edit, Márton László, Mártonfi Attila, Mészáros Péter, Nádasdy Ádám, Nemes Z. Márió, Palkó Gábor, Parti Nagy Lajos, Pintér Béla, Radnóti Sándor, Simon Gábor, Spiró György, Szabó T. Anna, Szathmári István, Szentgyörgyi Rudolf, Szilágy Márton, Szirák Péter, Szvoren Edina, Tátrai Szilárd, Tellér Gyula, Tolcsvai Nagy Gábor, Tóth Krisztina, Vámos Miklós, Závada Pál