+36-1-460-4481

Angol-Amerikai műhely

Műhelyvezető: FEJÉRVÁRI BOLDIZSÁR
Műhelytitkár: Barabás Gergő

A műhelyről

Az Eötvös Collegium Angol-Amerikai műhelyének célja, hogy az ELTE magas szintű tanulmányi munkát vállaló angol szakos Eötvös collegista hallgatói (a továbbiakban: a műhelytagok) számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsa a szakmai fejlődéshez. Ezért:

  1. A műhelytagok kiscsoportos (legfeljebb 10 fős) szemináriumok keretében dolgoznak fel az oktatókkal különféle irodalmi, nyelvészeti, nyelv- és országismereti, valamint nyelvtanítás-módszertani témaköröket.
  2. Igyekszünk minél több hiánypótló kurzust meghirdetni.
  3. A műhelytagok tanulmányi és kutatómunkáját, valamint gyakorlótanítását órákon kívüli konzultációs lehetőségekkel is támogatjuk.
  4. Értékes szépirodalmi, szak- és kézikönyvgyűjtemény áll a műhelytagok és az oktatók rendelkezésére.
  5. A tág értelemben vett angol filológia műveléséhez felhasználjuk a legmodernebb elektronikus segédeszközöket is; folyamatosan frissítjük a magas színvonalú tanulmányi és kutatómunkát segítő internetes forrásgyűjteményünket.

Az alap- és törzsképzésbe illő szemináriumainkat (kevés kivételtől eltekintve) kizárólag műhelytagok számára hirdetjük meg. Szakszemináriumainkra – a hallgatói kvóta erejéig – az ELTE érdeklődő nem kollégista hallgatóinak jelentkezését is várjuk.

Az ELTE Angol – Amerikai Intézetével való szoros együttműködés eredményeképpen az Angol – Amerikai műhely minden kurzusa kreditált. A kurzuskínálat összeállításánál a tagok speciális igényeit is igyekszünk figyelembe venni.

A jelenleg érvényben lévő műhelyszabályzat itt elérhető.

A műhely tagjai

A nevekre kattintva olvasható a tagok bemutatkozása.

Név Szak, évfolyam Felvétel éve Státusz
Barabás Gergő angol-kémia tanár, OT IV. 2014 bentlakó
Barlay Vince angol-történelem tanár, OT I. 2017 bejáró
Dankó Nóra Anna angol-történelem tanár, OT I. 2017 bentlakó
Egyed Regina angol-történelem tanár, OT III. 2015 bentlakó
Érsek Csenge anglisztika, BA III. 2015 bejáró
Fogas Lívia angol-informatika tanár, OT IV. 2015 bejáró
Garai Luca anglisztika, BA III. 2016 bejáró
Hack Tamás angol-franica tanár, OT I. 2017 bentlakó
Kapusi Bence anglisztika, BA II. 2016 bentlakó
Kárpáti Orsolya angol-nemzetiségi német tanár, OT I. 2017 bentlakó
Kasuba Ágnes Rebeka angol-spanyol tanár, OT III. 2015 bentlakó
Koller Virág angol-német tanár, OT. II. 2016 bentlakó
Kovács Györgyi PhD hallgató I.  2009 bejáró
Óvári Kitti angol-spanyol tanár, OT IV. 2015 bentlakó
Sinka Andor Dénes angol-spanyol tanár, OT II. 2016 bentlakó
Solymosi Nóra angol-orosz tanár, OT V. 2013 bentlakó
Sümegi Kinga angol-francia tanár, OT II. 2016 bentlakó
Szabó Csenge anglisztika, BA I. 2017 bejáró
Szántó Hanna angol-spanyol tanár, OT IV. 2014 bejáró
Török Márk Werner angol-magyar tanár, OT I. 2017 bentlakó
Ungvári Sára angol-magyar tanár, OT I. 2017 bentlakó
Varga Gábor angol-német tanár, OT III. 2015 bentlakó
Vezekényi Fanni angol-spanyol tanár, OT II. 2016 bentlakó
Wynn Anna Patrícia anglisztika, BA III. 2016 bejáró
       
       
       

A korábbi tagok listája elérhető itt.

Oktatók

Szemináriumok 2017 őszi félévében

A kódokra kattintva a kurzus leírása, a nevekre kattintva pedig az oktató profilja olvasható.

 

no./sorszám code / kód start time/kezdés időpontja instructor(s)/oktató(k) title/cím
1 BBN-ANG-112/g Thu/Cs 12:15–13:45 Fejérvári Boldizsár Introduction to Literary Studies / Bevezetés az irodalomtudományba
2 BBN-ANG-214/d Thu/Cs 14:00–15:30 Fejérvári Boldizsár English Literature from the Restoration until 1890 / Angol irodalom a restaurációtól 1890-ig
3 BBN-ANG-219/A3 Tue/K 16:00–17:30 Fejérvári Boldizsár The Brownings / A Browningok
4 BMA-ANGD-C1.308 Fri/P 9:00–12:00 Pikli Natália From Ballads to Romances: Reading early modern popular literature / Balladáktól prózarománcokig: kora újkori populáris szövegek
5 BMVD-200/655/EC Thu/Cs 20:00–21:30 Fejérvári Boldizsár English Special Usage C1 / Angol szaknyelv C1
6 BMVD-200/656/EC Tue/K 15:30–17:00 S. Gedeon Mária Cultural differences between America and Hungary / Amerikai-magyar kulturális különbségek
7 BMVD-200/714/EC és BMVD-200/715/EC Fri/P 14:00–15:30 és Fri/P 15:30–17:00 S. Gedeon Mária English Level C1 A I. and B I. / Angol C1 haladóknak A I. és B I.
8 BMVD-200/716/EC  Mon/H 18:00–19:30 és Tue/K 20:00–21:30 Fogas Lívia, Sinka Andor, Solymosi Nóra English B2 I. / Angol B2 I.
9 BMVD-200/658/EC Thu/Cs 18:00–19:30 S. Gedeon Mária et al. Methodology in Language Teaching / Módszertan a nyelvoktatásban

A korábbi kurzusok listája elérhető itt.

Eredmények

A Műhely eredményei elérhetők itt.